HOTLINE : +662-718-1599

ABOUT THIS COURSE

สอบวิชา Managing Office 365 Identities and Requirements

สวัสดีครับ ผมชื่อไอซ์ครับผมมาสอบวิชา Managing Office 365 Identities and Requirements เมื่อวันที่ 23 มกราคม พ.ศ. 2560 การให้บริการของทาง ERT ดีมากครับ ไม่ว่าจะเป็นส่วนของการให้ข้อมูลกับลูกค้ารวมถึงสถานที่สอบมีการเดินทางที่สะดวก หากมีการสอบครั้งหน้าจะมาสอบที่นี่อีกครับ

Satisfaction Level