HOTLINE : +662-718-1599


ABOUT THIS COURSE

สอบ GED นาย กิตติคุณ พันธ์พินิจ

สวัสดีครับ ผม นาย กิตติคุณ พันธ์พินิจ วันนี้ได้มาสอบ GED รู้สึกดีครับมีการให้บริการที่ดีมากเลยครับวันนี้สอบ Reading มีการให้คำแนะนำทำให้การสอบง่ายขึ่นมากเลยครับ

Satisfaction Level

สอบ GED นางสาว ยศวดี ศรีนิ่ม

สวัสดีค่ะ ฉัน นางสาว ยศวดี ศรีนิ่ม วันนี้ได้มาสอบ GED รู้สึกประทับใจมากเลยถึงแม้การเดินทางจะไม่สะดวกเท่าไหร่แต่การให้บริการ และการให้ข้อมูลเพิ่มเติมดีมากเลย ค่ะ

Satisfaction Level