Secondary Expandable Menu
Menu
  • กรณีกล่องบรรจุภัณฑ์ขนส่งสินค้า มีสภาพกล่องบุบ ฉีกขาด พัง ไม่สมบูรณ์ กล่องถูกเปิดก่อนในวันรับสินค้า ลูกค้าสามารถแจ้งปัญหาทันทีที่เจ้าหน้าที่แผนกบริการลูกค้าช้อปออนไลน์ เบอร์ 02-718-1599 ต่อ ได้ทุกวัน ไม่มีวันหยุด ตั้งแต่เวลา 9.00 – 18.00 น. พร้อมแจ้งความประสงค์ในการขอคืนสินค้าทันทีกับเจ้าหน้าที่บริษัทขนส่งเอกชน พร้อมถ่ายภาพกล่องสินค้าไว้เป็นหลักฐาน เราพร้อมให้บริการคืนเงินค่าสินค้าพร้อมค่าขนส่ง (ถ้ามี) ให้กับลูกค้า ภายใน 15 – 30วัน ผ่านทางบัญชีธนาคารของลูกค้าตามที่ได้ให้ข้อมูลกับบริษัทฯ หรือ คืนวงเงินเข้าบัญชีบัตรเครดิต ตามรูปแบบการชำระเงินค่าสินค้า

  • กรณีสินค้ามีการจัดส่ง ผิดรุ่น ผิดสี ผิดขนาด แตกต่างจากคำสั่งซื้อของลูกค้าตามที่ได้ระบุไว้ในขั้นตอนสุดท้ายของการชำระเงิน ภายในระยะเวลา 3 วัน นับตั้งแต่ลูกค้าได้รับสินค้าจากบริษัทขนส่ง เราพร้อมให้บริการคืนเงินค่าสินค้าพร้อมค่าขนส่ง (ถ้ามี) ให้กับลูกค้า ภายใน 20-30 วัน ผ่านทางบัญชีธนาคารของลูกค้าตามที่ได้ให้ข้อมูลกับบริษัทฯ หรือ ตามรูปแบบการชำระเงินค่าสินค้า นับตั้งแต่เราได้รับสินค้าคืนจากลูกค้าผ่านการจัดส่งคืนทาง บริษัทขนส่งเอกชน โดยบริษัท จะประสานงานบริษัทขนส่งเอกชนไปรับสินค้าที่ลูกค้า ภายใน 2 วัน เพื่อนำสินค้ากลับมายังบริษัท 3. กรณีสินค้าเสียภายใน 7 วัน (ตามประเภทสินค้า ตรวจสอบข้อมูลได้ที่ตารางการรับประกันสินค้า) นับตั้งแต่วันที่ลูกค้าได้รับสินค้าจากบริษัทขนส่งเอกชน ลูกค้าสามารถ ติดต่อเจ้าหน้าที่แผนกบริการลูกค้าช้อปออนไลน์ (Customer Service)เบอร์ 02-718-1599 เพื่อแจ้งความประสงค์ในการขอส่งคืนสินค้า (ตรวจสอบสภาพปัญหาการใช้งานเบื้องต้นก่อนการส่งคืนสินค้า) โดยเจ้าหน้าที่จะอนุมัติรหัสส่งเคลม RMA CODE (Return Merchandise Authorization) พร้อมทำการกรอกรายละเอียดข้อมูลสินค้าที่ เมนูคืนสินค้า (ลูกค้าต้องทำการล็อคอินเพื่อเข้าสู่ระบบ) โดยลูกค้าสามารถนำสินค้าฝากคืนที่ร้านบานาน่า / สตูดิโอ7 ได้ทุกสาขา หรือลูกค้าสามารถส่งไปรษณีย์ด่วนพิเศษ (EMS) กลับมายัง บริษัท บานาน่ากรุ๊ป จำกัด. เพื่อให้เจ้าหน้าที่ทำการประเมินสินค้าตามเงื่อนไข (ระยะเวลาประเมิน 5-7 วัน) หากสินค้าผ่านการตรวจสอบจากเจ้าหน้าที่ (ในกรณีสินค้ามีน้ำหนักเกิน 20 กก. หรือเป็นสินค้าประเภท ไอแมค คอมพิวเตอร์ตั้งโต๊ะ แอลอีดี ทีวี ขนาด 34 นิ้วขึ้นไป บริษัทขนส่งเอกชนจะเข้าไปรับสินค้าตามพื้นที่ที่ลูกค้าระบุแจ้ง) บริษัทฯ จะทำการคืนเงินค่าสินค้าตามมูลค่าที่ชำระ และค่าขนส่งสินค้ากลับทางไปรษณี

  • กรณีสินค้าเสียภายใน 7 วัน (ตามประเภทสินค้า ตรวจสอบข้อมูลได้ที่ตารางการรับประกันสินค้า)  นับตั้งแต่วันที่ลูกค้าได้รับสินค้าจากบริษัทขนส่งเอกชน ลูกค้าสามารถ ติดต่อเจ้าหน้าที่แผนกบริการลูกค้าช้อปออนไลน์ (Customer Service) เบอร์ 02-718-1599 เพื่อแจ้งความประสงค์ในการขอส่งคืนสินค้า (ตรวจสอบสภาพปัญหาการใช้งานเบื้องต้นก่อนการส่งคืนสินค้า) โดยเจ้าหน้าที่จะอนุมัติรหัสส่งเคลม RMA CODE (Return Merchandise Authorization)  พร้อมทำการกรอกรายละเอียดข้อมูลสินค้าที่ เมนูคืนสินค้า (ลูกค้าต้องทำการล็อคอินเพื่อเข้าสู่ระบบ) โดยลูกค้าสามารถนำสินค้าฝากคืนที่ร้านบานาน่า / สตูดิโอ7 ได้ทุกสาขา หรือลูกค้าสามารถส่งไปรษณีย์ด่วนพิเศษ (EMS) กลับมายัง บริษัท บานาน่ากรุ๊ป จำกัด. เพื่อให้เจ้าหน้าที่ทำการประเมินสินค้าตามเงื่อนไข (ระยะเวลาประเมิน 5-7 วัน) หากสินค้าผ่านการตรวจสอบจากเจ้าหน้าที่ (ในกรณีสินค้ามีน้ำหนักเกิน 20 กก. หรือเป็นสินค้าประเภท ไอแมค คอมพิวเตอร์ตั้งโต๊ะ แอลอีดี ทีวี ขนาด 34 นิ้วขึ้นไป บริษัทขนส่งเอกชนจะเข้าไปรับสินค้าตามพื้นที่ที่ลูกค้าระบุแจ้ง) บริษัทฯ จะทำการคืนเงินค่าสินค้าตามมูลค่าที่ชำระ และค่าขนส่งสินค้ากลับทางไปรษณีย์ (EMS) คืนให้แก่ลูกค้า ภายใน 15 -30 วัน  ผ่านทางบัญชีธนาคารของลูกค้าตามที่ได้ให้ข้อมูลกับบริษัทฯ  หรือ คืนวงเงินกลับบัญชีบัตรเครดิต ตามรูปแบบการชำระเงินค่าสินค้า (สงวนสิทธิ์การคืนเงินค่าบริการขนส่งสินค้า ที่ดำเนินการโดยบริษัทขนส่งเอกชน)
    * ในกรณีที่สินค้า ไม่อยู่ในเงื่อนไขการรับคืนสินค้า /ตรวจเทสแล้วสินค้าไม่เจออาการเสียตามที่ได้ระบุ เจ้าหน้าที่จะดำเนินการส่งสินค้าดังกล่าว กลับคืนแก่ลูกค้า ทางไปรษณีย์ลงทะเบียน ( EMS ) ตามที่อยู่การจัดส่งสินค้า โดยรูปแบบการเก็บชำระค่าขนส่งปลายทาง

  • สินค้าประเภท คอมพิวเตอร์ซอฟท์แวร์ ทั้งที่เป็นแผ่นโปรแกรม หรือ แบบ ดาวน์โหลด สินค้าไม่สามารถ เปลี่ยนหรือคืนได้

  • สินค้าประเภท หมึกเติมเครื่องพิมพ์ ตลับหมึกทุกประเภท หากกล่องบรรจุภัณฑ์สินค้ามีสภาพไม่สมบูรณ์ มีการแกะ ฉีก แตกต่างจากสภาพเดิมก่อนส่งสินค้า สภาพไม่พร้อมต่อการขาย สินค้าไม่สามารถเปลี่ยนหรือคืนได้

  • สินค้าประเภทปริ้นเตอร์ ไม่รับคืนทุกกรณี หากมีปัญหาการใช้งาน สามารถติดต่อศูนย์บริการของผู้ผลิตได้ทั่วประเทศ

  • สินค้าที่มีการส่งคืนกลับ ในกรณีบริษัทฯ จัดส่งผิด ไม่ตรงตามรายการสั่งซื้อ จะต้องมีอุปกรณ์ของสินค้าครบ ตามที่ได้ทำการจัดส่ง บรรจุภัณฑ์ต้องมีสภาพที่พร้อมจำหน่าย  คู่มือสินค้า ใบรับประกันสินค้า อุปกรณ์เสริม และอุปกรณ์ต่อพ่วง อยู่ในสภาพปกติไม่มีการชำรุด พร้อมใบเสร็จรับเงินตัวจริง ส่งกลับมาด้วยทุกครั้ง

  • ในกรณีที่ลูกค้ามีการคืนสินค้า โดยการส่งทางไปรษณีย์ด่วนพิเศษ (EMS) บริษัทฯ จะยึดวันที่มีการประทับตราไปรษณีย์เป็นหลักฐานในการตรวจสอบระยะเวลาของการรับประกันสินค้า

Call us +662-718-1599
With over 20 years of experiences in the IT business to ERT Online Store - the online shopping store to serve the quality IT products and services.
CONTACT US
HEADQUARTER NEW PETCHBURI

The Enterprise Resources Training Co.,Ltd.
3rd Floor, Charn Issara Tower II, 2922/135-136 
New Petchburi Road, Bangkapi, Huaykwang, 
Bangkok 10320, Thailand.
www.ert.co.th/onlinestore, Email: onlinestore@ert.co.th

BRANCH SILOM

The Enterprise Resources Training Co.,Ltd.
6th Floor, Zuellig House Building, 1-7 
Silom Road, Silom, Bangrak, 
Bangkok 10500, Thailand.
www.ert.co.th/onlinestore, Email: onlinestore@ert.co.th

BRANCH SUKHUMVIT

ERT Alliance Co.,Ltd.
3rd Floor, Charn Issara Tower II, 
2922/134, New Petchburi Road, 
Bangkapi, Huaykwang, Bangkok 10320
www.ert.co.th/onlinestore, Email: onlinestore@ert.co.th