ert-logo

Microsoft Project 2016 For User

จัดการได้หมดตั้งแต่ต้นจนจบ ไม่ว่าโครงการเล็กหรือใหญ่ ครอบคลุมวิธีจัดสรรทรัพยากรไม่ให้ขาดแคลน, ป้องกันและแก้ปัญหาโครงการล่าช้า, ติดตามและประเมินผล, ออกรายงาน และใช้ข้อมูลร่วมกับโปรแกรมอื่น ครอบคลุมเนื้อหาที่ควรรู้และเข้าใจง่ายแม้ไม่มีพื้นฐานมาก่อน • รู้จักเครื่องมือและส่วนประกอบต่างๆ ใน MS-Project • วางแผนเพื่อจัดการโครงการอย่างเป็นระบบ • สร้างความสัมพันธ์และกำหนดเงื่อนไขให้เหมาะสม • จัดสรรทรัพยากรให้ลงตัวไม่ขาดแคลน • หลีกเลี่ยงและป้องกันความเสี่ยงไม่ให้โครงการเสร็จล่าช้า • ติดตามความคืบหน้าและควบคุมงบประมาณค่าใช้จ่ายไม่ให้บานปลาย • ออกรายงานและนำข้อมูลไปใช้งานร่วมกับโปรแกรมอื่นๆ

ผู้เรียน

 • ผู้ที่สนใจการบริหารจัดการโครงการทั้งขนาดเล็ก, กลาง และขนาดใหญ่
 • ผู้ประกอบธุรกิจ, ผู้รับเหมา, ผู้จัดการโครงการ และผู้ที่สนใจทั่วไปที่มีหน้าที่เกี่ยวข้องกับการจัดการโครงการ

พื้นฐานผู้เรียน

 • การใช้งานระบบ Windows ขั้นพื้นฐาน
 • การใช้โปรแกรม MS-Office ขั้นพื้นฐาน

ระบบที่ต้องการ

 • เครื่องคอมพิวเตอร์พร้อมระบบ Windows 7 ขึ้นไป
 • โปรแกรม MS-Project 2016
 • โปรแกรม MS-Office เช่น MS-Excel, MS-PowerPoint เป็นต้น
Product
Microsoft
Code
PJ-16-US
Duration
3 Days
Price (baht)
7,500

About the course

เนื้อหาหลักสูตร

บทที่ 1 แนวคิดการบริหารโครงการ

 • เรื่องควรรู้ของการทำโครงการ
 • แนวคิดการเกิดโครงการ
 • องค์ประกอบของโครงการ
 • การบริหารและจัดการโครงการ
 • คุณสมบัติของโครงการที่ดี
 • ประโยชน์ของการจัดทำโครงการ
 • วงจรชีวิตของโครงการ (Project Life Cycle)
 • ข้อแนะนำในการจัดทำโครงการ

บทที่ 2 รู้จักโปรแกรม Microsoft Project

 • แนะนำโปรแกรม Microsoft Project 2016
 • เวอร์ชันของโปรแกรม Microsoft Project 2016
 • ความต้องการของระบบ
 • คุณสมบัติใหม่ใน MS-Project 2016
 • ส่วนประกอบของ MS-Project
 • ชุดเมนูคำสั่งที่จำเป็นใน MS-Project
 • แท็บเมนู File
 • แท็บเมนู Task
 • แท็บเมนู Resource
 • แท็บเมนู Report
 • แท็บเมนู Project
 • แท็บเมนู View
 • แท็บเมนู Format
 • วิธีซ่อนแถบริบบอน (Ribbon)
 • ชุดเครื่องมือลัด Quick Access Toolbar
 • เพิ่มและลบปุ่มเครื่องมือบน Quick Access Toolbar
 • ย้ายตำแหน่ง Quick Access Toolbar

บทที่ 3 เริ่มต้นสร้างโครงการ

 • การเปิดโครงการ
 • การกำหนดโครงการ
 • วางแผนการดำเนินการ
 • สร้างโครงการใหม่
 • สร้างโครงการใหม่ (Blank Project)
 • สร้างโครงการใหม่ด้วยแม่แบบออนไลน์ (Online Templates)
 • ค้นหาแม่แบบออนไลน์
 • ตัวอย่างแม่แบบออนไลน์
 • ปรับตั้งค่าเครื่องมือในโครงการ
 • บันทึกไฟล์โครงการ
 • ปรับเปลี่ยนมุมมองในการนำเสนอโครงการ
 • มุมมอง Calendar
 • มุมมอง Gantt Chart
 • ปรับแต่งลักษณะการนำเสนอโครงการ
 • ติดตั้งเครื่องมือ Gantt Chart Wizard
 • ปรับแต่งลักษณะ Gantt Chart ด้วย Gantt Chart Wizard
 • ปรับเปลี่ยนรูปแบบของแกนเวลา
 • ปรับแต่งหน้าต่าง Timeline
 • ซ่อน/แสดงหน้าต่าง Timeline
 • จัดการ Timeline แบบอื่นๆ
 • จัดการไฟล์โครงการบนบริการ OneDrive
 • ล็อกอินเข้าใช้งาน Project ด้วย Microsoft Account
 • บันทึกไฟล์โครงการบน OneDrive

บทที่ 4 การจัดการโครงการขั้นพื้นฐาน

 • เปิดไฟล์โครงการขึ้นมาทำงาน
 • สร้างปฏิทินสำหรับโครงการ
 • กำหนดตารางการทำงาน
 • กำหนดวันหยุดพิเศษ
 • กำหนดเงื่อนไขวันทำงาน (กรณีพิเศษ)
 • สร้างโครงการแบบกำหนดวันเริ่มต้น
 • กำหนดโหมด Manual Scheduled และ Auto Scheduled
 • กำหนดหน่วยเวลา
 • กำหนดจุดแสดงความคืบหน้า (Milestone)
 • สร้าง Milestone
 • สร้าง Milestone ที่มีค่ามากกว่าศูนย์
 • เลื่อนงาน
 • เขียนโน้ตงาน
 • คัดลอกข้อมูล
 • ย้ายงาน
 • แทรกงานใหม่
 • ลบงาน
 • ยกเลิกงานชั่วคราว
 • เพิ่มคอลัมน์ใน Task Sheet

บทที่ 5 จัดการงานหลักและงานย่อยให้ลงตัว

 • กำหนดงานที่ต้องทำเป็นประจำ (Recurring Task)
 • กำหนดส่วนของงานหลัก งานย่อยในโครงการ
 • การแสดง/ซ่อนงานย่อย (Subtasks)
 • วิธีการแทรกงานย่อยในงานหลัก
 • การแก้ไขงานย่อยบน Gantt Chart
 • Rollup แสดงงานหลักและงานย่อยบน Gantt Chart
 • การแสดง/ซ่อนงาน (Project Summary Task)
 • การกำหนดเลขรายการหลักและรายการย่อย (Outline Number)

บทที่ 6 สร้างความสัมพันธ์ของงาน (Link)

 • คำสำคัญที่ต้องรู้
 • การกำหนดรูปแบบของความสัมพันธ์
 • FS (Finish-to-Start)
 • SS (Start-to-Start)
 • FF (Finish-to-Finish)
 • SF (Start-to-Finish)
 • การสร้างเส้นความสัมพันธ์
 • การสร้างเส้นความสัมพันธ์ในหน้าต่าง Task Information
 • การสร้างเส้นความสัมพันธ์ด้วยการลากเมาส์
 • การสร้างเส้นความสัมพันธ์ครั้งละรายการผ่าน Predecessors
 • การสร้างเส้นความสัมพันธ์ครั้งละหลายรายการผ่าน Predecessors
 • การยกเลิกเส้นความสัมพันธ์
 • การเลื่อนเวลาด้วย Lead Time และ Lag Time
 • ร่นเวลาเข้า (Lead Time)
 • เลื่อนเวลาออก (Lag Time)
 • รวมงานหลักและงานย่อยด้วย Roll up Gantt bars
 • วิธียกเลิกการใช้ Roll up Gantt bars

บทที่ 7 กำหนดเงื่อนไขให้โครงการ

 • กำหนดประเภทเงื่อนไขของงาน (Task Constraint)
 • กำหนด Task Constraint ในโครงการ
 • ยกเลิกการกำหนด Task Constraint
 • กำหนดเงื่อนไขการจัดแบ่งกลุ่มงาน
 • แบ่งกลุ่มงานแบบเงื่อนไขเดียว
 • แบ่งกลุ่มงานแบบหลายเงื่อนไข
 • ยกเลิกการแบ่งกลุ่มงานแบบหลายเงื่อนไข

บทที่ 8 จัดสรรทรัพยากรให้เต็มร้อย

 • กำหนดทรัพยากรให้กับงาน
 • เพิ่มทรัพยากรใหม่ลงในโครงการ
 • กำหนดชื่อย่อและกลุ่มของทรัพยากร
 • สร้างคลังทรัพยากร (Resource Pool)
 • จัดสรรทรัพยากรให้กับงาน
 • จัดสรรทรัพยากรด้วยหน้าต่าง Task Sheet
 • จัดสรรทรัพยากรด้วยหน้าต่าง Assign Resources
 • ยกเลิกการจัดสรรทรัพยากร
 • กำหนดวันเริ่มต้นของทรัพยากร
 • ระบุค่าใช้จ่ายของทรัพยากร
 • กำหนดวิธีชำระเงิน
 • ตรวจสอบการใช้งานทรัพยากรเพื่อความคล่องตัว
 • ตรวจสอบปริมาณการใช้ทรัพยากร
 • ตรวจสอบรายชื่อทรัพยากรที่ใช้งานเกินขีดจำกัด
 • ตรวจสอบเปอร์เซ็นต์การใช้ทรัพยากรแต่ละชนิด

บทที่ 9 แก้ไขทรัพยากรขาดแคลน

 • ใช้ Resource Usage ตรวจสอบชั่วโมงการใช้งานทรัพยากร
 • ใช้ Resource Graph ตรวจสอบการใช้งานทรัพยากรที่เกินขีดความสามารถ
 • ปรับมุมมองหน้าต่างให้แสดงข้อมูลตามต้องการ
 • แก้ไขปัญหาที่เกิดจากการทำงานและปรับแผนงาน
 • เพิ่มแรงงานให้มากกว่าเดิม
 • ปรับเปลี่ยนวันสิ้นสุด
 • เปลี่ยนชนิดของทรัพยากร
 • ปรับชั่วโมงการทำงานนอกเวลา

บทที่ 10 แก้ไขความเสี่ยงที่เกิดขึ้น

 • งานวิกฤต (Critical Tasks) และเส้นทางวิกฤต (Critical Path)
 • แนวทางการป้องกันงานวิกฤต
 • กำหนดรูปแบบของงานวิกฤต
 • วิธีจัดการกับงานวิกฤต
 • การแก้ไขงานวิกฤต
 • ตั้งค่าระยะเวลาให้ลอยตัว
 • เพิ่มจำนวนคนให้มากขึ้น
 • ปรับเปลี่ยนงานในแบบขั้นบันได (Laddering)
 • เพิ่มชั่วโมงทำงานนอกเวลา (Overtime)
 • เพิ่มระยะเวลาลอยตัว (Slack Time)
 • แนวทางการจัดการความเสี่ยง
 • ติดตามความคืบหน้าแบบใกล้ชิด
 • ประเมินความเสี่ยงก่อนที่จะสายเกินไป

บทที่ 11 ติดตามความคืบหน้าและประเมินผล

 • ประโยชน์ที่ได้รับจากการติดตามโครงการ
 • สร้าง Baseline เพื่อตรวจสอบความก้าวหน้า
 • กำหนดสถานะวันที่ด้วย Status Date
 • กำหนดความคืบหน้าของงาน
 • ใช้ Resource Usage กำหนดความคืบหน้าของทรัพยากร
 • ตรวจสอบพร้อมกำหนดความคืบหน้างานในแต่ละวัน
 • ตรวจสอบพร้อมกำหนดความคืบหน้าโครงการ
 • บันทึกความก้าวหน้าโครงการด้วย % Complete
 • ใช้ Progress Lines ตรวจสอบความคืบหน้าหรือล่าช้าของงาน
 • การอ่านเส้น Progress Lines
 • วิธีลบเส้น Progress Lines
 • เปรียบเทียบแผนงานต้องใช้ Interim Plan
 • แสดงภาพรวมโครงการด้วย Project Statistic

บทที่ 12 การกรองและเรียงลำดับข้อมูล

 • ประโยชน์การกรองข้อมูล
 • ขั้นตอนการกรองข้อมูลโดยใช้ Filter
 • ยกเลิกการใช้ Filter
 • การใช้ Filter อื่นๆ
 • วิธีกำหนดเงื่อนไขการกรอง
 • การกรองข้อมูลด้วย AutoFilter
 • ประยุกต์ใช้งาน Filter และ AutoFilter
 • การจัดเรียงลำดับข้อมูล

บทที่ 13 ควบคุมงบประมาณและค่าใช้จ่ายของโครงการ

 • ตรวจสอบค่าใช้จ่ายของโครงการ
 • กำหนดการตรวจสอบงบประมาณ
 • กำหนดการตรวจสอบค่าใช้จ่ายของทรัพยากรต่องาน
 • ยกเลิกการแสดงผลการจัดกลุ่มทรัพยากร
 • กำหนดการตรวจสอบค่าใช้จ่ายทรัพยากรด้วยกราฟ
 • วิเคราะห์การเงินจากมูลค่าเงินที่ทำได้จริง (Earned Value)
 • คำศัพท์ของ Earned Value ที่ควรรู้
 • การอ่านค่าวิเคราะห์ Earned Value
 • ตรวจสอบข้อมูลทางบัญชีและการเงินด้วย Earned Value
 • ปรับค่าใช้จ่ายให้ตรงกับความเป็นจริง
 • จัดทำข้อมูลเพื่อนำเสนอรายงานทางการเงินด้วย MS-Excel
 • สร้าง PivotTable สำหรับนำเสนอข้อมูล

บทที่ 14 สร้างรายงานและพิมพ์รายงาน

 • สร้างรายงานพร้อมพิมพ์ด้วย Report
 • ออกแบบและสร้างรายงานใหม่
 • แสดงรายงานบนหน้าจอด้วย Visual Reports
 • การปรับแต่งรายงาน
 • แสดงรายละเอียดข้อมูลด้วย PivotTable

บทที่ 15 ใช้งาน Microsoft Project ร่วมกับโปรแกรมอื่นๆ

 • นำข้อมูลจาก MS-Project ไปใช้ใน MS-Excel
 • นำสไลด์จาก MS-PowerPoint มาใช้งาน
 • ส่งออกข้อมูลโครงการในรูปแบบเอกสาร PDF
 • ส่งออกไฟล์โครงการให้เป็นไฟล์ประเภทอื่นๆ
 • สร้างรหัสผ่านเพิ่มความปลอดภัยให้กับไฟล์โครงการ

Register for Training

Schedule

Start DateEnd DatePriceCode
12/11/202312/15/202320,000AZ-204T00
1/8/20241/12/202420,000AZ-204T00
2/5/20242/9/202420,000AZ-204T00
3/11/20243/15/202420,000AZ-204T00
4/22/20244/26/202420,000AZ-204T00
5/13/20245/17/202420,000AZ-204T00
6/10/20246/14/202420,000AZ-204T00
6/6/20236/9/202316,000AZ-220T00
7/24/20237/27/202316,000AZ-220T00
8/15/20238/18/202316,000AZ-220T00
9/5/20239/8/202316,000AZ-220T00
10/9/202310/12/202316,000AZ-220T00
11/7/202311/10/202316,000AZ-220T00
12/12/202312/15/202316,000AZ-220T00
12/12/202312/15/202316,000AZ-400T00
1/9/20241/12/202416,000AZ-400T00
2/6/20242/9/202416,000AZ-400T00
3/5/20243/8/202416,000AZ-400T00
4/9/20244/12/202416,000AZ-400T00
5/7/20245/10/202416,000AZ-400T00
6/4/20246/7/202416,000AZ-400T00
12/11/202312/15/202320,000AZ-040T00
1/8/20241/12/202420,000AZ-040T00
2/5/20242/9/202420,000AZ-040T00
3/25/20243/29/202420,000AZ-040T00
4/22/20244/26/202420,000AZ-040T00
5/13/20245/17/202420,000AZ-040T00
6/10/20246/14/202420,000AZ-040T00
12/11/202312/14/202316,000AZ-104T00
1/9/20241/12/202416,000AZ-104T00
2/6/20242/9/202416,000AZ-104T00
3/5/20243/8/202416,000AZ-104T00
4/9/20244/12/202416,000AZ-104T00
5/7/20245/10/202416,000AZ-104T00
6/4/20246/7/202416,000AZ-104T00
12/18/202312/21/202316,000AZ-140T00
1/23/20241/26/202416,000AZ-140T00
2/20/20242/23/202416,000AZ-140T00
3/19/20243/22/202416,000AZ-140T00
4/23/20244/26/202416,000AZ-140T00
5/27/20245/30/202416,000AZ-140T00
6/25/20246/28/202416,000AZ-140T00
12/11/202312/14/202316,000AZ-305T00
1/16/20241/19/202416,000AZ-305T00
2/13/20242/16/202416,000AZ-305T00
3/12/20243/15/202416,000AZ-305T00
4/23/20244/26/202416,000AZ-305T00
5/14/20245/17/202416,000AZ-305T00
6/4/20246/7/202416,000AZ-305T00
6/6/20236/9/202316,000AZ-600T00
7/24/20237/27/202316,000AZ-600T00
8/15/20238/18/202316,000AZ-600T00
9/5/20239/8/202316,000AZ-600T00
10/9/202310/12/202316,000AZ-600T00
11/7/202311/10/202316,000AZ-600T00
12/12/202312/15/202316,000AZ-600T00
12/6/202312/8/202312,000AZ-700T00
1/10/20241/12/202412,000AZ-700T00
2/7/20242/9/202412,000AZ-700T00
3/6/20243/8/202412,000AZ-700T00
4/3/20244/5/202412,000AZ-700T00
5/8/20245/10/202412,000AZ-700T00
6/5/20246/7/202412,000AZ-700T00
7/10/20247/12/202412,000AZ-700T00
6/7/20236/9/202312,000AZ-720T00
7/12/20237/14/202312,000AZ-720T00
8/2/20238/4/202312,000AZ-720T00
9/6/20239/8/202312,000AZ-720T00
10/4/202310/6/202312,000AZ-720T00
11/1/202311/3/202312,000AZ-720T00
12/6/202312/8/202312,000AZ-720T00
12/11/202312/14/202316,000AZ-800T00
1/16/20241/19/202416,000AZ-800T00
2/13/20242/16/202416,000AZ-800T00
3/12/20243/15/202416,000AZ-800T00
4/23/20244/26/202416,000AZ-800T00
5/14/20245/17/202416,000AZ-800T00
6/4/20246/7/202416,000AZ-800T00
12/18/202312/21/202316,000AZ-801T00
1/23/20241/26/202416,000AZ-801T00
2/20/20242/23/202416,000AZ-801T00
3/19/20243/22/202416,000AZ-801T00
4/23/20244/26/202416,000AZ-801T00
5/28/20245/31/202416,000AZ-801T00
6/18/20246/21/202416,000AZ-801T00
12/8/202312/8/20234,000AZ-900T00
1/8/20241/8/20244,000AZ-900T00
2/5/20242/5/20244,000AZ-900T00
3/4/20243/4/20244,000AZ-900T00
4/5/20244/5/20244,000AZ-900T00
5/10/20245/10/20244,000AZ-900T00
6/10/20246/10/20244,000AZ-900T00
12/11/202312/14/202316,000AI-102T00
1/16/20241/19/202416,000AI-102T00
2/13/20242/16/202416,000AI-102T00
3/12/20243/15/202416,000AI-102T00
4/9/20244/12/202416,000AI-102T00
5/14/20245/17/202416,000AI-102T00
6/4/20246/7/202416,000AI-102T00
12/8/202312/8/20234,000AI-900T00
1/8/20241/8/20244,000AI-900T00
2/5/20242/5/20244,000AI-900T00
3/4/20243/4/20244,000AI-900T00
4/9/20244/9/20244,000AI-900T00
5/13/20245/13/20244,000AI-900T00
6/10/20246/10/20244,000AI-900T00
12/7/202312/8/20238,000DP-080T00
1/11/20241/12/20248,000DP-080T00
2/5/20242/6/20248,000DP-080T00
3/4/20243/5/20248,000DP-080T00
4/10/20244/11/20248,000DP-080T00
5/13/20245/14/20248,000DP-080T00
6/6/20246/7/20248,000DP-080T00
12/6/202312/8/202312,000DP-100T01
1/10/20241/12/202412,000DP-100T01
2/7/20242/9/202412,000DP-100T01
3/6/20243/8/202412,000DP-100T01
4/3/20244/5/202412,000DP-100T01
5/8/20245/10/202412,000DP-100T01
6/5/20246/7/202412,000DP-100T01
12/18/202312/21/202316,000DP-300T00
1/23/20241/26/202416,000DP-300T00
2/20/20242/23/202416,000DP-300T00
3/19/20243/22/202416,000DP-300T00
4/23/20244/26/202416,000DP-300T00
5/14/20245/17/202416,000DP-300T00
6/18/20246/21/202416,000DP-300T00
12/18/202312/21/202316,000DP-420T00
1/23/20241/26/202416,000DP-420T00
2/20/20242/23/202416,000DP-420T00
3/19/20243/22/202416,000DP-420T00
4/23/20244/26/202416,000DP-420T00
5/14/20245/17/202416,000DP-420T00
6/18/20246/21/202416,000DP-420T00
12/25/202312/28/202316,000DP-500T00
1/23/20241/26/202416,000DP-500T00
2/20/20242/23/202416,000DP-500T00
3/19/20243/22/202416,000DP-500T00
4/23/20244/26/202416,000DP-500T00
5/28/20245/31/202416,000DP-500T00
6/25/20246/28/202416,000DP-500T00
6/12/20236/16/202320,000MD-100T00
7/24/20237/27/202320,000MD-100T00
8/7/20238/11/202320,000MD-100T00
9/11/20239/15/202320,000MD-100T00
10/2/202310/6/202320,000MD-100T00
11/13/202311/17/202320,000MD-100T00
12/18/202312/22/202320,000MD-100T00
6/19/20236/23/202320,000MD-101T00
7/10/20237/14/202320,000MD-101T00
8/21/20238/25/202320,000MD-101T00
9/18/20239/22/202320,000MD-101T00
10/16/202310/20/202320,000MD-101T00
11/20/202311/24/202320,000MD-101T00
12/18/202312/22/202320,000MD-101T00
12/25/202312/29/202320,000MD-102T00
1/22/20241/26/202420,000MD-102T00
2/19/20242/23/202420,000MD-102T00
3/25/20243/29/202420,000MD-102T00
4/22/20244/26/202420,000MD-102T00
5/27/20245/31/202420,000MD-102T00
6/24/20246/28/202420,000MD-102T00
12/25/202312/29/202320,000MS-100T00
7/3/20237/7/202320,000MS-100T00
8/7/20238/11/202320,000MS-100T00
9/4/20239/8/202320,000MS-100T00
10/2/202310/6/202320,000MS-100T00
11/6/202311/10/202320,000MS-100T00
12/18/202312/22/202320,000MS-100T00
6/19/20236/23/202320,000MS-101T00
7/10/20237/14/202320,000MS-101T00
8/21/20238/25/202320,000MS-101T00
9/18/20239/22/202320,000MS-101T00
10/16/202310/20/202320,000MS-101T00
11/20/202311/24/202320,000MS-101T00
12/18/202312/22/202320,000MS-101T00
12/25/202312/29/202320,000MS-102T00
1/22/20241/26/202420,000MS-102T00
2/19/20242/23/202420,000MS-102T00
3/25/20243/29/202420,000MS-102T00
4/22/20244/26/202420,000MS-102T00
5/27/20245/31/202420,000MS-102T00
6/24/20246/28/202420,000MS-102T00
12/11/202312/15/202320,000MS-203T00
1/15/20241/19/202420,000MS-203T00
2/12/20242/16/202420,000MS-203T00
3/11/20243/15/202420,000MS-203T00
4/22/20244/26/202420,000MS-203T00
5/13/20245/17/202420,000MS-203T00
6/10/20246/14/202420,000MS-203T00
6/21/20236/23/202320,000MS-220T00
7/19/20237/21/202320,000MS-220T00
8/23/20238/25/202320,000MS-220T00
9/20/20239/22/202320,000MS-220T00
10/25/202310/27/202320,000MS-220T00
11/22/202311/24/202320,000MS-220T00
12/20/202312/22/202320,000MS-220T00
12/12/202312/15/202316,000MS-600T00
1/9/20241/12/202416,000MS-600T00
2/6/20242/9/202416,000MS-600T00
3/5/20243/8/202416,000MS-600T00
4/23/20244/26/202416,000MS-600T00
5/7/20245/10/202416,000MS-600T00
6/11/20246/14/202416,000MS-600T00
12/11/202312/14/202316,000MS-700T00
1/16/20241/19/202416,000MS-700T00
2/13/20242/16/202416,000MS-700T00
3/12/20243/15/202416,000MS-700T00
4/23/20244/26/202416,000MS-700T00
5/14/20245/17/202416,000MS-700T00
6/4/20246/7/202416,000MS-700T00
6/14/20236/16/202312,000MS-720T00
7/19/20237/21/202312,000MS-720T00
8/2/20238/4/202312,000MS-720T00
9/6/20239/8/202312,000MS-720T00
10/10/202310/12/202312,000MS-720T00
11/1/202311/3/202312,000MS-720T00
12/6/202312/8/202312,000MS-720T00
12/11/202312/14/202316,000MS-721T00
1/16/20241/19/202416,000MS-721T00
2/13/20242/16/202416,000MS-721T00
3/12/20243/15/202416,000MS-721T00
4/9/20244/12/202416,000MS-721T00
5/14/20245/17/202416,000MS-721T00
6/18/20246/21/202416,000MS-721T00
6/26/20236/28/202312,000MS-740T00
7/24/20237/26/202312,000MS-740T00
8/28/20238/30/202312,000MS-740T00
9/25/20239/27/202312,000MS-740T00
10/30/202311/1/202312,000MS-740T00
11/27/202311/29/202312,000MS-740T00
12/25/202312/27/202312,000MS-740T00
12/4/202312/4/20234,000MS-080T00
1/29/20241/29/20244,000MS-080T00
2/12/20242/12/20244,000MS-080T00
3/15/20243/15/20244,000MS-080T00
4/9/20244/9/20244,000MS-080T00
5/20/20245/20/20244,000MS-080T00
6/14/20246/14/20244,000MS-080T00
12/8/202312/8/20234,000MS-900T01
1/29/20241/29/20244,000MS-900T01
2/12/20242/12/20244,000MS-900T01
3/15/20243/15/20244,000MS-900T01
4/9/20244/9/20244,000MS-900T01
5/20/20245/20/20244,000MS-900T01
6/14/20246/14/20244,000MS-900T01
12/11/202312/15/202320,00055354A
1/15/20241/19/202420,00055354A
2/12/20242/16/202420,00055354A
3/18/20243/22/202420,00055354A
4/22/20244/26/202420,00055354A
5/13/20245/17/202420,00055354A
6/10/20246/14/202420,00055354A
12/11/202312/14/202316,000AZ-500T00
1/16/20241/19/202416,000AZ-500T00
2/13/20242/16/202416,000AZ-500T00
3/12/20243/15/202416,000AZ-500T00
4/23/20244/26/202416,000AZ-500T00
5/14/20245/17/202416,000AZ-500T00
6/4/20246/7/202416,000AZ-500T00
6/12/20236/15/202316,000MS-500T00
7/24/20237/27/202316,000MS-500T00
8/21/20238/24/202316,000MS-500T00
9/18/20239/21/202316,000MS-500T00
10/24/202310/27/202316,000MS-500T00
11/20/202311/23/202316,000MS-500T00
12/18/202312/21/202316,000MS-500T00
12/11/202312/14/202316,000SC-100T00
1/16/20241/19/202416,000SC-100T00
2/13/20242/16/202416,000SC-100T00
3/12/20243/15/202416,000SC-100T00
4/23/20244/26/202416,000SC-100T00
5/14/20245/17/202416,000SC-100T00
6/4/20246/7/202416,000SC-100T00
12/11/202312/14/202316,000SC-200T00
1/16/20241/19/202416,000SC-200T00
2/13/20242/16/202416,000SC-200T00
3/12/20243/15/202416,000SC-200T00
4/23/20244/26/202416,000SC-200T00
5/14/20245/17/202416,000SC-200T00
6/4/20246/7/202416,000SC-200T00
12/18/202312/21/202316,000SC-300T00
1/23/20241/26/202416,000SC-300T00
2/20/20242/23/202416,000SC-300T00
3/19/20243/22/202416,000SC-300T00
4/23/20244/26/202416,000SC-300T00
5/28/20245/31/202416,000SC-300T00
6/18/20246/21/202416,000SC-300T00
12/12/202312/15/202316,000SC-400T00
1/16/20241/19/202416,000SC-400T00
2/13/20242/16/202416,000SC-400T00
3/19/20243/22/202416,000SC-400T00
4/9/20244/12/202416,000SC-400T00
5/14/20245/17/202416,000SC-400T00
6/18/20246/21/202416,000SC-400T00
12/4/202312/4/20234,000SC-900T00
1/8/20241/8/20244,000SC-900T00
2/16/20242/16/20244,000SC-900T00
3/15/20243/15/20244,000SC-900T00
4/5/20244/5/20244,000SC-900T00
5/7/20245/7/20244,000SC-900T00
6/10/20246/10/20244,000SC-900T00
12/11/202312/14/202316,000PL-100T00
1/9/20241/12/202416,000PL-100T00
2/6/20242/9/202416,000PL-100T00
3/5/20243/8/202416,000PL-100T00
4/9/20244/12/202416,000PL-100T00
5/7/20245/10/202416,000PL-100T00
6/4/20246/7/202416,000PL-100T00
12/18/202312/21/202316,000PL-200T00
1/16/20241/19/202416,000PL-200T00
2/20/20242/23/202416,000PL-200T00
3/12/20243/15/202416,000PL-200T00
4/23/20244/26/202416,000PL-200T00
5/14/20245/17/202416,000PL-200T00
6/18/20246/21/202416,000PL-200T00
1/17/20241/19/202412,000PL-300T00
2/12/20242/14/202412,000PL-300T00
3/11/20243/13/202412,000PL-300T00
4/17/20244/19/202412,000PL-300T00
5/15/20245/17/202412,000PL-300T00
6/10/20246/12/202412,000PL-300T00
12/11/202312/15/202320,000PL-400T00
1/15/20241/19/202420,000PL-400T00
2/12/20242/16/202420,000PL-400T00
3/18/20243/22/202420,000PL-400T00
4/22/20244/26/202420,000PL-400T00
5/27/20245/31/202420,000PL-400T00
6/17/20246/21/202420,000PL-400T00
12/11/202312/14/202316,000PL-500T00
1/23/20241/26/202416,000PL-500T00
2/13/20242/16/202416,000PL-500T00
3/19/20243/22/202416,000PL-500T00
4/23/20244/26/202412,000PL-500T00
5/28/20245/31/202412,000PL-500T00
6/18/20246/21/202412,000PL-500T00
1/22/20241/24/202412,000PL-600T00
2/21/20242/23/202412,000PL-600T00
3/11/20243/13/202412,000PL-600T00
4/17/20244/19/202412,000PL-600T00
5/15/20245/17/202412,000PL-600T00
6/17/20246/19/202412,000PL-600T00
12/8/202312/8/20234,000PL-900T00
1/8/20241/8/20244,000PL-900T00
2/12/20242/12/20244,000PL-900T00
3/11/20243/11/20244,000PL-900T00
4/5/20244/5/20244,000PL-900T00
5/10/20245/10/20244,000PL-900T00
6/10/20246/10/20244,000PL-900T00
12/18/202312/22/202312,500PWA-201
1/22/20241/26/202412,500PWA-201
2/19/20242/23/202412,500PWA-201
3/25/20243/29/202412,500PWA-201
4/22/20244/26/202412,500PWA-201
5/27/20245/31/202412,500PWA-201
6/24/20246/28/202412,500PWA-201
12/11/202312/12/20235,000M365-End-User
1/8/20241/9/20245,000M365-End-User
2/5/20242/6/20245,000M365-End-User
3/4/20243/5/20245,000M365-End-User
4/1/20244/2/20245,000M365-End-User
5/13/20245/14/20245,000M365-End-User
6/13/20246/14/20245,000M365-End-User
6/2/20236/2/20232,500O365-Admin-ENH
7/7/20237/7/20232,500O365-Admin-ENH
8/4/20238/4/20232,500O365-Admin-ENH
9/8/20239/8/20232,500O365-Admin-ENH
10/6/202310/6/20232,500O365-Admin-ENH
11/3/202311/3/20232,500O365-Admin-ENH
12/4/202312/4/20232,500O365-Admin-ENH
12/15/202312/15/20234,00055154B
1/22/20241/22/20244,00055154B
2/16/20242/16/20244,00055154B
3/15/20243/15/20244,00055154B
4/19/20244/19/20244,00055154B
5/20/20245/20/20244,00055154B
6/13/20246/13/20244,00055154B
12/8/202312/8/20232,500OF-19-NF
1/8/20241/8/20242,500OF-19-NF
2/5/20242/5/20242,500OF-19-NF
3/11/20243/11/20242,500OF-19-NF
4/9/20244/9/20242,500OF-19-NF
5/10/20245/10/20242,500OF-19-NF
6/10/20246/10/20242,500OF-19-NF
6/19/20236/20/20235,000WD-19-01
7/17/20237/18/20235,000WD-19-01
8/15/20238/16/20235,000WD-19-01
9/18/20239/19/20235,000WD-19-01
10/24/202310/25/20235,000WD-19-01
11/20/202311/21/20235,000WD-19-01
12/18/202312/19/20235,000WD-19-01
6/21/20236/22/20235,000WD-19-02
7/19/20237/20/20235,000WD-19-02
8/17/20238/18/20235,000WD-19-02
9/20/20239/21/20235,000WD-19-02
10/26/202310/27/20235,000WD-19-02
11/23/202311/24/20235,000WD-19-02
12/20/202312/21/20235,000WD-19-02
6/19/20236/20/20235,000EX-19-01
7/17/20237/18/20235,000EX-19-01
8/15/20238/16/20235,000EX-19-01
9/18/20239/19/20235,000EX-19-01
10/24/202310/25/20235,000EX-19-01
11/20/202311/21/20235,000EX-19-01
12/18/202312/19/20235,000EX-19-01
6/21/20236/22/20235,000EX-19-02
7/19/20237/20/20235,000EX-19-02
8/17/20238/18/20235,000EX-19-02
9/20/20239/21/20235,000EX-19-02
10/26/202310/27/20235,000EX-19-02
11/23/202311/24/20235,000EX-19-02
12/20/202312/21/20235,000EX-19-02
6/23/20236/23/20232,500EX-19-03
7/21/20237/21/20232,500EX-19-03
8/21/20238/21/20232,500EX-19-03
9/22/20239/22/20232,500EX-19-03
10/30/202310/30/20232,500EX-19-03
11/24/202311/24/20232,500EX-19-03
12/22/202312/22/20232,500EX-19-03
6/12/20236/13/20235,000PP-19-01
7/10/20237/11/20235,000PP-19-01
8/7/20238/8/20235,000PP-19-01
9/11/20239/12/20235,000PP-19-01
10/9/202310/10/20235,000PP-19-01
11/6/202311/7/20235,000PP-19-01
12/11/202312/12/20235,000PP-19-01
6/14/20236/15/20235,000PP-19-02
7/12/20237/13/20235,000PP-19-02
8/9/20238/10/20235,000PP-19-02
9/13/20239/14/20235,000PP-19-02
10/11/202310/12/20235,000PP-19-02
11/8/202311/9/20235,000PP-19-02
12/13/202312/14/20235,000PP-19-02
6/7/20236/9/20237,500PJ-19-US
8/2/20238/4/20237,500PJ-19-US
10/2/202310/4/20237,500PJ-19-US
12/6/202312/8/20237,500PJ-19-US
6/23/20236/23/20232,500OL-19-01
9/22/20239/22/20232,500OL-19-01
12/22/202312/22/20232,500OL-19-01
7/17/20237/21/202320,000ASP-MVC5
10/30/202311/3/202320,000ASP-MVC5
8/21/20238/22/20238,00055267-A
11/20/202311/21/20238,00055267-A
7/17/20237/20/202316,00055284-A
10/9/202310/12/202316,00055284-A
8/21/20238/22/20238,00055285-A
11/20/202311/21/20238,00055285-A
6/26/20236/30/202320,00055039-B
9/25/20239/29/202320,00055039-B
12/18/202312/22/202320,00055039-B
6/7/20236/9/202312,00055199-A
8/2/20238/4/202312,00055199-A
10/2/202310/4/202312,00055199-A
12/6/202312/8/202312,00055199-A
7/10/20237/11/20238,00055200-A
9/4/20239/5/20238,00055200-A
11/6/202311/7/20238,00055200-A
7/17/20237/20/202316,00055215-B
10/9/202310/12/202316,00055215-B
8/21/20238/24/202316,00055217-A
11/20/202311/23/202316,00055217-A
7/17/20237/21/202320,00055234-A
9/25/20239/29/202320,00055234-A
11/27/202312/1/202320,00055234-A
6/14/20236/16/202312,00055238-B
7/19/20237/21/202312,00055238-B
8/2/20238/4/202312,00055238-B
9/6/20239/8/202312,00055238-B
10/10/202310/12/202312,00055238-B
11/1/202311/3/202312,00055238-B
12/6/202312/8/202312,00055238-B
7/10/20237/11/20238,00055251-A
9/4/20239/5/20238,00055251-A
11/6/202311/7/20238,00055251-A
6/12/20236/16/202312,00010972
7/10/20237/14/202312,00010972
8/10/20238/14/202312,00010972
9/7/20239/11/202312,00010972
10/2/202310/6/202312,00010972
10/30/202311/3/202312,00010972
12/11/202312/15/202312,00010972
6/19/20236/22/202316,00010987
7/17/20237/20/202316,00010987
8/7/20238/10/202316,00010987
9/18/20239/21/202316,00010987
10/16/202310/19/202316,00010987
11/13/202311/16/202316,00010987
12/18/202312/21/202316,00010987
6/27/20236/29/202312,00010997
7/18/20237/20/202312,00010997
8/29/20238/31/202312,00010997
9/27/20239/29/202312,00010997
10/31/202311/2/202312,00010997
11/28/202311/30/202312,00010997
12/26/202312/28/202312,00010997
6/26/20236/30/202320,00020761
7/17/20237/21/202320,00020761
8/28/20239/1/202320,00020761
9/25/20239/29/202320,00020761
10/30/202311/3/202320,00020761
11/27/202312/1/202320,00020761
12/18/202312/22/202320,00020761
6/12/20236/16/202320,00020764
7/17/20237/21/202320,00020764
8/21/20238/25/202320,00020764
9/11/20239/15/202320,00020764
10/16/202310/20/202320,00020764
11/13/202311/17/202320,00020764
12/11/202312/15/202320,00020764
6/14/20236/15/20238,00020778
7/19/20237/20/20238,00020778
8/2/20238/3/20238,00020778
9/6/20239/7/20238,00020778
10/10/202310/11/20238,00020778
11/1/202311/2/20238,00020778
12/6/202312/7/20238,00020778
6/7/20236/9/202312,00020779
7/3/20237/5/202312,00020779
8/2/20238/4/202312,00020779
9/6/20239/8/202312,00020779
10/2/202310/4/202312,00020779
11/1/202311/3/202312,00020779
12/6/202312/8/202312,00020779
6/12/20236/16/202320,000WS-011T00
7/10/20237/14/202320,000WS-011T00
8/7/20238/11/202320,000WS-011T00
9/4/20239/8/202320,000WS-011T00
10/16/202310/20/202320,000WS-011T00
11/6/202311/10/202320,000WS-011T00
12/11/202312/15/202320,000WS-011T00
6/12/20236/16/202360,000VSICM8
7/3/20237/7/202360,000VSICM8
8/7/20238/11/202360,000VSICM8
9/4/20239/8/202360,000VSICM8
10/2/202310/6/202360,000VSICM8
11/6/202311/10/202360,000VSICM8
12/18/202312/22/202360,000VSICM8
6/8/20236/12/202337,000VSWN8
10/9/202310/11/202337,000VSWN8
7/17/20237/21/202390,000VSFT7
9/18/20239/22/202390,000VSFT7
9/18/20239/22/202366,000VSOS8
11/27/202312/1/202366,000VSOS8
6/26/20236/30/202366,000VSTS7
10/30/202311/3/202366,000VSTS7
12/25/202312/29/202366,000VSTS7
6/7/20236/9/202340,000VSD7
7/24/20237/26/202340,000VSD7
10/25/202310/27/202340,000VSD7
6/8/20236/9/202325,000SRMICM82
9/11/20239/13/202340,000VSKDM7
10/30/202311/1/202340,000VSKDM7
12/6/202312/8/202340,000VSKDM7
6/6/20236/9/202349,000TKGIEICM110
6/12/20236/16/202360,000NSXTICM32
7/3/20237/7/202360,000NSXTICM32
10/30/202311/3/202366,000NSXTD32
9/25/20239/29/202360,000VROICM86
10/2/202310/6/202366,000NSXTTO32
10/16/202310/20/202360,000HDM8
11/6/202311/10/202360,000HDM8
12/7/202312/8/202325,000HIA8
8/25/20238/25/202310,800AWS-CPE
9/18/20239/18/202310,800AWS-CPE
10/16/202310/16/202310,800AWS-CPE
11/8/202311/8/202310,800AWS-CPE
12/7/202312/7/202310,800AWS-CPE
8/18/20238/18/202310,800AWS-TE
9/19/20239/19/202310,800AWS-TE
10/17/202310/17/202310,800AWS-TE
11/7/202311/7/202310,800AWS-TE
12/8/202312/8/202310,800AWS-TE
8/25/20238/25/20235,900AWS-EBL
10/16/202310/16/20235,900AWS-EBL
12/7/202312/7/20235,900AWS-EBL
9/18/20239/18/20235,900AWS-EFS
11/6/202311/6/20235,900AWS-EFS
8/22/20238/24/202332,400AWS-ARC
9/20/20239/22/202332,400AWS-ARC
10/18/202310/20/202332,400AWS-ARC
11/15/202311/17/202332,400AWS-ARC
12/13/202312/15/202332,400AWS-ARC
10,800AWS-WBP
32,400AWS-ADA
10,800AWS-AWB
54,000AWS-ARA
8/29/20238/31/202332,400AWS-COA
9/25/20239/27/202332,400AWS-COA
10/25/202310/27/202332,400AWS-COA
12/18/202312/20/202332,400AWS-COA
21,600AWS-FIN
32,400AWS-CFM
32,400AWS-DWA
10,800AWS-BLK
10,800AWS-BDA
10,800AWS-BBD
10,800AWS-BSD
21,600AWS-AVA
32,400AWS-PDD
9/13/20239/15/202332,400AWS-DEV
32,400AWS-ADE
32,400AWS-DOP
10,800AWS-DEL
32,400AWS-MLE
10,800AWS-PDS
43,200AWS-MLP
32,400AWS-SSD
21,600AWS-VSE
8/25/20238/25/202310,800AWS-MES
10/16/202310/16/202310,800AWS-MES
12/7/202312/7/202310,800AWS-MES
32,400AWS-MGA
9/18/20239/18/202310,800AWS-SES
11/6/202311/6/202310,800AWS-SES
32,400AWS-SEN
10,800AWS-SGS
10,800AWS-SBP
7/24/20237/26/202342,300D1101651GC10
10/9/202310/11/202342,300D1101651GC10
6/26/20236/30/202356,500D107509GC10
7/3/20237/7/202356,500D107509GC10
8/7/20238/11/202356,500D107509GC10
9/4/20239/8/202356,500D107509GC10
10/2/202310/6/202356,500D107509GC10
11/6/202311/10/202356,500D107509GC10
12/11/202312/15/202356,500D107509GC10
6/19/20236/23/202356,500D107511GC10
7/10/20237/14/202356,500D107511GC10
8/21/20238/25/202356,500D107511GC10
9/11/20239/15/202356,500D107511GC10
10/16/202310/20/202356,500D107511GC10
11/13/202311/17/202356,500D107511GC10
12/18/202312/22/202356,500D107511GC10
6/26/20236/30/202356,500D108103GC20
7/17/20237/21/202356,500D108103GC20
8/7/20238/11/202356,500D108103GC20
9/18/20239/22/202356,500D108103GC20
10/30/202311/3/202356,500D108103GC20
11/20/202311/24/202356,500D108103GC20
12/18/202312/22/202356,500D108103GC20
8/15/20238/18/202349,000D108654GC10
10/9/202310/12/202349,000D108654GC10
11/28/202312/1/202349,000D108654GC10
6/12/20236/16/202356,500D78848GC20
7/3/20237/7/202356,500D78848GC20
8/7/20238/11/202356,500D78848GC20
9/4/20239/8/202356,500D78848GC20
10/2/202310/6/202356,500D78848GC20
11/6/202311/10/202356,500D78848GC20
12/11/202312/15/202356,500D78848GC20
8/22/20238/25/202356,400D108634GC10
11/21/202311/24/202356,400D108634GC10
7/6/20237/7/202336,900D108638GC10
10/11/202310/12/202336,900D108638GC10
12/7/202312/8/202336,900D108638GC10
6/12/20236/16/202370,500D108774GC20
8/7/20238/11/202370,500D108774GC20
10/16/202310/20/202370,500D108774GC20
12/11/202312/15/202370,500D108774GC20
7/24/20237/27/202356,400D101287GC10
9/12/20239/15/202356,400D101287GC10
11/27/202311/30/202356,400D101287GC10
6/6/20236/9/202349,000D90871GC20
8/15/20238/18/202349,000D90871GC20
9/5/20239/8/202349,000D90871GC20
11/7/202311/10/202349,000D90871GC20
6/12/20236/16/202356,500D66376GC51
7/10/20237/14/202356,500D66376GC51
8/7/20238/11/202356,500D66376GC51
9/4/20239/8/202356,500D66376GC51
10/16/202310/20/202356,500D66376GC51
11/13/202311/17/202356,500D66376GC51
12/11/202312/15/202356,500D66376GC51
6/20/20236/23/202349,000D109197GC10
9/19/20239/22/202349,000D109197GC10
12/19/202312/22/202349,000D109197GC10
6/19/20236/23/202356,500D66378GC50
7/10/20237/14/202356,500D66378GC50
8/7/20238/11/202356,500D66378GC50
9/4/20239/8/202356,500D66378GC50
10/16/202310/20/202356,500D66378GC50
7/25/20237/27/202342,300D108305GC30
7/17/20237/21/202356,500D80151GC30
8/7/20238/11/202356,500D80151GC30
8/7/20238/11/202356,500D80155GC30
7/26/20237/27/202336,900D83177GC30
8/17/20238/18/202336,900D83177GC30
6/19/20236/23/202392,250D95507GC20
7/10/20237/14/202392,250D95507GC20
6/19/20236/23/202392,250D95503GC10
7/17/20237/21/202392,250D95503GC10
6/21/20236/23/202355,350D1104288GC10
7/25/20237/27/202355,350D1104288GC10
6/26/20236/30/202362,0003627
9/25/20239/29/202362,0003627
12/25/202312/29/202362,0003627
7/17/20237/21/202362,0002813
10/30/202311/3/202362,0002813
7/10/20237/11/202325,0002444
9/4/20239/5/202325,0002444
11/6/202311/7/202325,0002444
6/7/20236/9/202339,5002446
8/2/20238/4/202339,5002446
10/2/202310/4/202339,5002446
12/6/202312/8/202339,5002446
7/17/20237/21/202362,0006639
9/25/20239/29/202362,0006639
11/27/202312/1/202362,0006639
7/17/20237/20/202352,000DP0119
10/9/202310/12/202352,000DP0119
7/17/20237/21/202362,0007956
9/18/20239/22/202362,0007956
11/20/202311/24/202362,0007956
6/12/20236/16/202362,0008256
8/7/20238/11/202362,0008256
10/16/202310/20/202362,0008256
12/11/202312/15/202362,0008256
6/12/20236/16/202362,0008296
9/4/20239/8/202362,0008296
12/11/202312/15/202362,0008296
6/19/20236/23/202362,0008726
7/17/20237/21/202362,0008726
8/21/20238/25/202362,0008726
9/18/20239/22/202362,0008726
10/16/202310/20/202362,0008726
11/20/202311/24/202362,0008726
12/11/202312/15/202362,0008726
6/26/20236/30/202362,0009005
7/17/20237/21/202362,0009005
8/28/20239/1/202362,0009005
9/25/20239/29/202362,0009005
10/30/202311/3/202362,0009005
11/27/202312/1/202362,0009005
12/18/202312/22/202362,0009005
6/7/20236/9/202336,000TMAOCP
7/12/20237/14/202336,000TMAOCP
8/2/20238/4/202336,000TMAOCP
9/25/20239/27/202336,000TMAOCP
10/10/202310/12/202336,000TMAOCP
11/1/202311/3/202336,000TMAOCP
12/6/202312/8/202336,000TMAOCP
6/14/20236/16/202336,000TMDSCP20
7/19/20237/21/202336,000TMDSCP20
8/2/20238/4/202336,000TMDSCP20
9/6/20239/8/202336,000TMDSCP20
10/10/202310/12/202336,000TMDSCP20
11/1/202311/3/202336,000TMDSCP20
12/6/202312/8/202336,000TMDSCP20
6/12/20236/14/202336,000TMDDCP
7/24/20237/26/202336,000TMDDCP
8/21/20238/23/202336,000TMDDCP
9/18/20239/20/202336,000TMDDCP
10/24/202310/26/202336,000TMDDCP
11/20/202311/22/202336,000TMDDCP
12/18/202312/20/202336,000TMDDCP
7/24/20237/26/202325,000CT-ITF+
12/6/202312/8/202325,000CT-ITF+
7/10/20237/14/202348,000CT01-Network+
8/2/20238/4/202339,000CT02-Network+
12/13/202312/15/202339,000CT02-Network+
10/30/202311/3/202348,000CT01-Security+
11/6/202311/10/202348,000CT01-Security+
6/7/20236/9/202339,000CT02-Security+
8/16/20238/18/202339,000CT02-Security+
10/9/202310/11/202339,000CT02-Security+
12/6/202312/8/202339,000CT02-Security+
9/25/20239/29/202345,000CT-Cloud+
10/2/202310/6/202345,000CT-Server+
11/13/202311/17/202348,000CT01-CySA+
8/2/20238/4/202339,000CT02-CySA+
11/1/202311/3/202339,000CT02-CySA+
7/17/20237/21/202348,000CT-PenTest+
12/11/202312/15/202348,000CT-PenTest+
10/2/202310/6/202354,000CT-CASP+
7/24/20237/26/202328,000CT-Cloud Essentials+
11/1/202311/3/202328,000CT-Cloud Essentials+
6/7/20236/9/202345,000CT-Project+
9/4/20239/6/202345,000CT-Project+
6/21/20236/23/202322,000ITIL-V4
7/12/20237/14/202322,000ITIL-V4
6/21/20236/23/202348,500ITIL-V4+Exam
7/12/20237/14/202348,500ITIL-V4+Exam
10/16/202310/20/202337,950RH124
11/6/202311/10/202337,950RH124
12/18/202312/22/202337,950RH124
6/19/20236/23/202347,450RH134
8/28/20239/1/202347,450RH134
9/25/20239/29/202347,450RH134
10/30/202311/3/202347,450RH134
11/27/202312/1/202347,450RH134
12/25/202312/29/202347,450RH134
6/19/20236/23/202357,530RH135
8/28/20239/1/202357,530RH135
9/25/20239/29/202357,530RH135
10/30/202311/3/202357,530RH135
11/27/202312/1/202357,530RH135
12/25/202312/29/202357,530RH135
8/15/20238/18/202360,960RH294
9/11/20239/14/202360,960RH294
10/24/202310/27/202360,960RH294
11/20/202311/23/202360,960RH294
12/12/202312/15/202360,960RH294
8/15/20238/18/202371,040RH295
9/11/20239/14/202371,040RH295
10/24/202310/27/202371,040RH295
11/20/202311/23/202371,040RH295
12/12/202312/15/202371,040RH295
11/6/202311/9/202360,960DO180
6/28/20236/30/202345,720DO188
10/9/202310/12/202345,720DO280
12/12/202312/15/202345,720DO280
--60,960DO288
6/6/20236/8/20239,500PYTN102
6/19/20236/21/20237,500PYTN103
6/26/20236/30/202319,900PYTN104
7/10/20237/14/202335,000PMP7
11/27/202312/1/202335,000PMP7
8/18/20238/18/20234,000AI-050T00
9/15/20239/15/20234,000AI-050T00
10/20/202310/20/20234,000AI-050T00
11/17/202311/17/20234,000AI-050T00
12/15/202312/15/20234,000AI-050T00
8/18/20238/18/20234,000DP-601T00
9/15/20239/15/20234,000DP-601T00
10/20/202310/20/20234,000DP-601T00
11/17/202311/17/20234,000DP-601T00
12/15/202312/15/20234,000DP-601T00
8/15/20238/16/20234,000IC-002T00
9/18/20239/19/20234,000IC-002T00
10/19/202310/20/20234,000IC-002T00
11/16/202311/17/20234,000IC-002T00
12/7/202312/8/20234,000IC-002T00
8/21/20238/24/202316,000DP-203T00

เราใช้คุกกี้เพื่อพัฒนาประสิทธิภาพ และประสบการณ์ที่ดีในการใช้เว็บไซต์ของคุณ คุณสามารถศึกษารายละเอียดได้ที่ นโยบายความเป็นส่วนตัว และสามารถจัดการความเป็นส่วนตัวเองได้ของคุณได้เองโดยคลิกที่ ตั้งค่า

Privacy Preferences

คุณสามารถเลือกการตั้งค่าคุกกี้โดยเปิด/ปิด คุกกี้ในแต่ละประเภทได้ตามความต้องการ ยกเว้น คุกกี้ที่จำเป็น

Allow All
Manage Consent Preferences
 • Always Active

Save