ert-logo

Top Certification 2023 ในด้าน Cybersecurity ที่น่าสนใจ

Top Certification 2023

Top Certification 2023

1. Certified in Cybersecurity (CC)

Certified in Cybersecurity (CC) เป็นใบเซอร์ของ (ISC)² เป็นการสอบระดับ Entry-level certification  เหมาะสำหรับผู้ที่ต้องการเริ่มต้นทำงานสาย Cybersecurity หรือเป็นนักศึกษาจบใหม่ที่อยากลองเรียนและลองสอบทางด้านนี้ แปลได้ว่าใบเซอร์ตัวนี้ผู้ที่ไม่มีประสบการณ์ในสายงานที่เกี่ยวข้องก็สามารถที่จะสอบได้ เนื้อหาที่ข้อสอบ CC คลอบคลุมนั้นมีดังนี้: Security Principles, Business Continuity (BC), Disaster Recovery (DR) & Incident Response Concepts, Access Controls Concepts, Network Security และ Security Operations

 • ประเภทข้อสอบ
 • ระยะเวลาการสอบ: 2 ชม
 • ประเภทข้อสอบ: Multiple Choice
 • จำนวนข้อ: 100 ข้อ
 • คะแนนผ่าน: 700/1000
 • สอบได้ผ่าน: Pearson Vue Testing Center
 • ภาษา: อังกฤษ


2. Certified Information Systems Security Professional (CISSP)

Certified Information Systems Security Professional (CISSP) เป็นการสอบระดับ Advanced ที่วัดความรู้และประสบการณ์ด้านเทคนิค การจัดการเชิงลึกด้านความปลอดภัยของข้อมูลเพื่อออกแบบ รวมไปถึงจัดการการรักษาความปลอดภัยโดยรวมขององค์กร CISSP เหมาะสำหรับผู้เชี่ยวชาญระบบรักษาความมั่นคงปลอดภัยข้อมูลคอมพิวเตอร์มืออาชีพระดับสูง (Advanced) ที่ต้องการได้รับการรับรองในระดับสากล เช่น Director of Security IT, Director/Manager Security Systems และ Engineer Security Analyst ที่มีประสบการ์ณการทำงานที่เกี่ยวข้อง 5 ปีขึ้นไป แต่ถึงจะเป็นแบบนั้นผู้ที่จบการศึกษาในสายงานที่เกี่ยวข้อง พร้อมทั้งมีประสบการณ์ 1 ปี ก็สามารถสอบได้เช่นเดียวกัน

 • ประเภทข้อสอบ: Multiple choice
 • จำนวนข้อ: จำนวนข้อสอบจะขึ้นอยู่กับการประเมินของ CAT (Computerized Adaptive Testing) ว่าเราอยู่ในเกณฑ์ที่จะสอบผ่านหรือยัง โดยขั้นต่ำคือ 125 ข้อ สูงสุดคือ 175 ข้อ
 • ระยะเวลาการสอบ: 4 ชั่วโมง
 • คะแนนผ่าน: 700/1000 คะแนน
 • ภาษา: อังกฤษ
 • ระดับความยาก: Advanced
 • ศูนย์สอบ: ISC2 Authorized PPC and PVTC Select Pearson VUE Testing Centers

 

3. Microsoft Security, Compliance, and Identity Fundamentals (SC-900)

Microsoft Security, Compliance, and Identity Fundamentals Certification (SC-900) เป็นการสอบในระดับ Entry-level โดยใบเซอร์นี้วัดความรู้พื้นฐานของการรักษาความปลอดภัย ระบบปฏิบัติการตามข้อกําหนดและข้อมูล (SCI) ในบริการ Microsoft บนคลาวด์และบริการที่เกี่ยวข้องของ Microsoft ซึ่งผู้สนใจสามารถสอบได้โดยไม่จำเป็นต้องมีประสบการณ์ แต่ควรที่จะมีความรู้ในด้าน Microsoft Azure และ Microsoft 365รวมไปถึงความเข้าใจทางด้าน Security, Compliance and Identity ของ Microsoft

 • ประเภทข้อสอบ: Multiple choice
 • จำนวนข้อ: 110 ข้อ
 • ระยะเวลาการสอบ: 180 นาที
 • คะแนนผ่าน: 700 คะแนนขึ้นไป
 • ภาษา: อังกฤษ ญี่ปุ่น เกาหลี สเปน และภาษาโปรตุเกส
 • ระดับความยาก: Foundation
 • ศูนย์สอบ: Pearson Vue Testing Center


4. CompTIA Cybersecurity Analyst (CySA+) Certification Exam (CS0-002 (Eng)

CompTIA CySA+ เป็นใบเซอร์สําหรับผู้เชี่ยวชาญด้านความปลอดภัยทางไซเบอร์ด้านไอทีที่มีประสบการณ์ในการรักษาความปลอดภัยข้อมูลหรือสายงานที่เกี่ยวข้อง 3-4 ปีแต่ถึงอย่างนั้นผู้ที่ผ่านการฝึกอบรมที่เทียบเท่า ก็สามารถที่จะสอบเพื่อเป็นเส้นทางเริ่มต้นอาชีพการวิเคราะห์ความปลอดภัยทางไซเบอร์ได้ CompTIA CySA+ เป็นใบรับรองความสามารถนักวิเคราะห์ความปลอดภัยทางไซเบอร์ระดับกลาง (Intermediate) เพียงรายเดียว ที่มีการสอบแบบ performance based หรือการสอบที่มีการปฏิบัติจริง เพื่อทดสอบความสามารถของผู้สมัครในการแก้ปัญหาในสภาพแวดล้อมจำลองเสมือนจริง

 • ประเภทข้อสอบ: Multiple choice และ Performance based
 • จำนวนข้อ: 85 ข้อ
 • ระยะเวลาการสอบ: 165 นาที
 • คะแนนผ่าน: 750/900 คะแนน
 • ภาษา: อังกฤษ
 • ระดับความยาก: Advanced
 • ศูนย์สอบ: Pearson Vue Testing Center and Online Testing

5. CompTIA Security+ Certification Exam (SY0-601)

CompTIA Security+ เป็นใบเซอร์ที่ใช้วัดทักษะ ความรู้และความสามารถที่จำเป็นในด้านความปลอดภัยของระบบไอที ผู้ที่สนใจทำงานในด้าน วรจะมีใบเซอร์นี้ไว้เพื่อเป็นใบเบิกทางในงานสาย security กล่าวได้ว่า CompTIA Security+ เป็นใบเซอร์ระดับ Foundation ใช้วัดความรู้และทักษะที่จําเป็นในการประเมินความปลอดภัยของสภาพแวดล้อมขององค์กรและการใช้โซลูชันการรักษาความปลอดภัยที่เหมาะสม โดยผู้สมัครควรจะต้องมีประสบการณ์ในสายงานที่เกี่ยวข้อง 2 ปีขึ้นไป

 • ประเภทข้อสอบ: Multiple choice & performance based
 • จำนวนข้อ: 90 ข้อ
 • ระยะเวลาการสอบ: 90 นาที
 • คะแนนผ่าน: 750/900 คะแนน
 • ภาษา: ไทย, อังกฤษ, เวียดนาม ญี่ปุ่น และโปรตุเกส
 • ระดับความยาก: Foundation
 • ศูนย์สอบ: Pearson Vue Testing Center and Online Testing

 

Top Certification 2023

 

6. Microsoft 365 Identity and Services (MS-100)

Microsoft 365 Identity and Services (MS-100) เป็นการสอบระดับ Foundation ที่ทดสอบความรู้ความสามารถของผู้ดูแลระบบ IT หรือผู้ดูแลระบบระดับองค์กรที่มีประสบการณ์การใช้งาน Office 365 ซึ่งการสอบจะประกอบไปด้วยคําถามแบบปรนัยและประเมินความสามารถของผู้สมัครในการจัดการงานในสถานการณ์จริงที่เกี่ยวข้องกับบริการของ Microsoft 365 ผู้สอบควรที่จะมีพื้นฐานความรู้ในบริการ Microsoft 365 เช่น การกําหนดค่าและการจัดการข้อมูล การใช้งานและการจัดการการป้องกันภัยคุกคาม การจัดการการกํากับดูแลและการปฏิบัติตามข้อบังคับของ Microsoft 365

 • ประเภทข้อสอบ: Multiple choice, การตอบคำถาม, เลือกตอบ และเรียงลำดับ
 • จำนวนข้อ: 40-60 ข้อ
 • ระยะเวลาการสอบ: 180 นาที
 • คะแนนผ่าน: 700 คะแนนขึ้นไป
 • ภาษา: อังกฤษและญี่ปุ่น
 • ระดับความยาก: Foundation
 • ศูนย์สอบ: Pearson Vue Testing Center 

 

7. Microsoft 365 Mobility and Security (MS-101)

Microsoft 365 Mobility and Security (MS-101) เป็นการสอบระดับ Foundation ที่มุ่งเน้นไปทางการวัดความรู้ที่จําเป็นในการจัดการการปฏิบัติตามข้อกําหนดของอุปกรณ์ การวางแผนสําหรับแอพ รวมไปถึงวางแผนการปรับใช้ Windows MS-101 นั้นเหมาะกับผู้ดูแลระบบองค์กรที่มีส่วนร่วมในการประเมิน วางแผน ปรับใช้ และจัดการบริการ Microsoft 365 โดยผู้สอบควรที่จะมีความรู้เกี่ยวกับ Microsoft 365 ในการใช้งานระบบ เช่น Exchange, SharePoint, Skype for Business, หรือ Windows รวมถึงมีความรู้พื้นฐานในด้านไอที ระบบเครือข่าย และการดูแลเซิร์ฟเวอร์

 • ประเภทข้อสอบ: Multiple choice และ Multiple responses
 • จำนวนข้อ: 40-60 ข้อ
 • ระยะเวลาการสอบ: 180 นาที
 • ต้องผ่าน: 700 คะแนนขึ้นไป
 • ภาษา: อังกฤษและญี่ปุ่น
 • ระดับความยาก: Foundation
 • ศูนย์สอบ: Pearson Vue Testing Center

 

8. Microsoft Security Operations Analyst (SC-200)

Microsoft Security Operations Analyst (SC-200) เป็นการสอบระดับ Advanced ที่ได้รับการออกแบบมาสําหรับวัดทักษะ ความเชี่ยวชาญด้านการรักษาความปลอดภัยที่เชี่ยวชาญในการตรวจสอบด้านความปลอดภัยโดยใช้เทคโนโลยีความปลอดภัยของ Microsoft ซึ่งผู้สมัครควรที่จะมีพื้นฐานความรู้ในด้าน Microsoft 365, Azure cloud services, Windows และ Linux operating systems

 • ประเภทข้อสอบ: Multiple choice และ Multiple response questions
 • จำนวนข้อ: 40-60 ข้อ
 • ระยะเวลาการสอบ: 150 นาที
 • ต้องผ่าน: 700/1000 คะแนน
 • ภาษา: อังกฤษ
 • ระดับความยาก: Advanced

 

9. Certified Cloud Security Professional (CCSP)

Certified Cloud Security Professional (CCSP) เป็นการสอบระดับ Advanced ที่ออกแบบมาสําหรับผู้ที่มีประสบการณ์และความเชี่ยวชาญในด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ (IT) และด้านความปลอดภัย เหมาะสำหรับผู้ที่ต้องการเพิ่มโอกาสความก้าวหน้าในอาชีพการงานด้านความปลอดภัยทางไซเบอร์บนระบบคลาวด์ ซึ่งผู้สมัครสอบจะต้องมีประสบการณ์การทํางานในสายงานที่เกี่ยวข้อง อย่างน้อย 5 ปีขึ้นไป

 • ประเภทข้อสอบ: Multiple choice
 • จำนวนข้อ: 150 ข้อ
 • ระยะเวลาการสอบ: 4 ชั่วโมง
 • ต้องผ่าน: 700/1000 คะแนน
 • ภาษา: อังกฤษ จีน เยอรมัน ญี่ปุ่น เกาหลี และภาษาสเปน
 • ระดับความยาก: Advanced
 • ศูนย์สอบ: Pearson Vue Testing Center

 

10. Microsoft Azure Security Technologies (AZ-500)

 AZ-500 เป็นการสอบระดับ Advanced เพื่อวัดระดับความรู้ในด้านการจัดการความปลอดภัย การจัดการข้อมูลและการเข้าถึงการป้องกันแพลตฟอร์มการป้องกันข้อมูลและแอปพลิเคชัน ผู้สมัครสอบควรจะมีความรู้ในด้านการรักษาความปลอดภัยโครงสร้างพื้นฐานของ Azure และมีความคุ้นเคยกับการประมวลผล เครือข่าย และที่เก็บข้อมูลใน Azure และ Microsoft Entra เป็นอย่างดี

 • ประเภทข้อสอบ: Multiple choice
 • จำนวนข้อ: 40-60 ข้อ
 • ระยะเวลาการสอบ: 180 นาที
 • ต้องผ่าน: 700/1000 คะแนน
 • ภาษา: อังกฤษ, ญี่ปุ่น, จีน, เกาหลี, เยอรมัน, ฝรั่งเศษ, สเปน, โปรตุเกส, อาราบิก, รัสเซีย, อิตาลี และภาษาอินโดนีเซีย
 • ระดับความยาก: Advanced

 


💖 สำหรับใครที่ต้องการศึกษาเพิ่มเติมทาง ERT ศูนย์ฝึกอบรมของเราก็มีคอร์สเรียนมากมายมาแนะนำให้เพื่อนๆเลือกกัน ซึ่งสามารถเลือกเรียนได้ทั้งแบบ Onsite และ Classroom มีทั้งแบบ Private และ Public ด้วยนะ

หากใครสนใจสามารถจิ้มลิงก์ด้านล่างเพื่อดูรายละเอียดได้เลย!! 👇👇

Testing & Certification

 

💬🙋♀ สอบถามเพิ่มเติมสามารถติดต่อมาได้ที่

📞 Tel: 02-718-1599

💻 Website: https://www.ert.co.th

📱 Line: https://lin.ee/wtyQVtlLeave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

The Enterprise Resources Training Co.,Ltd. 2922/135-136, 3rd Fl. Room 331-332, Charn Issara Tower II, New Petchburi Road, Bangkapi, Huaykwang, Bangkok 10320
PRIVACY & COOKIES

© 2024 · The Enterprise Resources Training Co.,Ltd

เราใช้คุกกี้เพื่อพัฒนาประสิทธิภาพ และประสบการณ์ที่ดีในการใช้เว็บไซต์ของคุณ คุณสามารถศึกษารายละเอียดได้ที่ นโยบายความเป็นส่วนตัว และสามารถจัดการความเป็นส่วนตัวเองได้ของคุณได้เองโดยคลิกที่ ตั้งค่า

Privacy Preferences

คุณสามารถเลือกการตั้งค่าคุกกี้โดยเปิด/ปิด คุกกี้ในแต่ละประเภทได้ตามความต้องการ ยกเว้น คุกกี้ที่จำเป็น

Allow All
Manage Consent Preferences
 • Always Active

Save