ert-logo

Generative AI คืออะไร มีประโยชน์ในการทำธุรกิจอย่างไร ?

Generative AI คืออะไร

เมื่อไม่กี่ปีที่ผ่านมา ความก้าวหน้าทางเทคโนโลยีนำไปสู่นวัตกรรมที่ก้าวล้ำอย่าง “AI หรือปัญญาประดิษฐ์” ที่เข้ามามีบทบาทในการใช้ชีวิตและการทำงานเป็นอย่างมาก โดยเฉพาะในแง่ของการทำธุรกิจ การใช้ AI ถือเป็นเครื่องมือที่ช่วยให้การทำงานสะดวกรวดเร็วมากยิ่งขึ้น ซึ่งหนึ่งในการพัฒนาของ AI ที่ถูกพูดถึงมากที่สุดในปัจจุบันนี้คงหนีไม่พ้น “Generative AI (GenAI)” ปัญญาประดิษฐ์ประเภทหนึ่งที่มุ่งเน้นไปที่การสร้างเนื้อหาใหม่ ไม่ว่าจะเป็นรูปภาพ วิดีโอ ข้อความ หรือเสียง เป็นต้น เทคโนโลยีดังกล่าวนี้ได้เข้ามาเปลี่ยนแปลงอุตสาหกรรมต่างๆ  เป็นอย่างมาก ดังนั้น วันนี้ทาง ERT จะพาทุกคนมารู้จัก Generative AI คืออะไร ทำงานอย่างไร และมีประโยชน์ในการทำธุรกิจได้อย่างไรบ้าง ติดตามอ่านได้ในบทความนี้

 

Generative AI คืออะไร ?

Generative AI คือ ปัญญาประดิษฐ์ประเภทหนึ่งที่ใช้อัลกอริทึม (Algorithm) และ Machine Learning เพื่อสร้างเนื้อหาใหม่ๆ ซึ่งแตกต่างจาก AI แบบดั้งเดิม GenAI สามารถสร้างเนื้อหาใหม่ได้อัตโนมัติ ไม่ว่าจะเป็นรูปภาพ วิดีโอ ข้อความ เสียง และอื่นๆ โดยไม่ต้องใช้การช่วยเหลือจากมนุษย์ อีกทั้งยังมีความสามารถในการเรียนรู้ข้อมูลเดิมด้วยเทคโนโลยี Deep Learning และสามารถใช้ความรู้ที่ได้จากการเรียนรู้นี้มาสร้างเนื้อหาใหม่ๆ ได้ ด้วยความสามารถนี้ ทำให้ GenAI สร้างความได้เปรียบทางธุรกิจเป็นอย่างมาก ทั้งในอุตสาหกรรมศิลปะ, วิทยาศาสตร์, กฎหมาย, Digital Marketing, Creative, Graphic Design และธุรกิจอื่นๆ จนกลายเป็นเทคโนโลยีที่มีความสำคัญในยุคปัจจุบันและช่วยผลักดันธุรกิจได้อย่างก้าวหน้า

 

Generative AI คืออะไร

Generative AI ต่างกับ AI แบบเดิมอย่างไร ?

Artificial Intelligence หรือ AI แบบดั้งเดิมจะเป็นการทำงานเฉพาะจุด โดยเป็นการทำงานอย่างชาญฉลาดสามารถเลียนแบบกระบวนการคิดของมนุษย์ได้ ซึ่ง AI เหล่านี้จะสามารถเรียนรู้ได้จากข้อมูลที่เราใส่ลงไปเท่านั้น แล้วจึงนำชุดข้อมูลที่ได้มาวิเคราะห์และคาดการณ์เป็นหลัก ในขณะที่ GenAI จะถูกออกแบบมาเพื่อการสร้างเนื้อหาใหม่ โดยจะใช้ชุดข้อมูลเดิมมาสร้างสรรค์สิ่งใหม่ ทำให้สามารถใช้งานได้อย่างหลากหลาย เช่น การประมวลผล การสร้างภาพ การสร้างเสียง และการเขียนโค้ด เป็นต้น

 

Generative AI ทำงานอย่างไร ?

Generative AI ทำงานโดยใช้ Machine Learning ชั้นสูง เช่น Neural Network หรือโครงข่ายประสาทเทียม ซึ่งเป็นปัญญาประดิษฐ์ที่สอนให้คอมพิวเตอร์ประมวลผลในลักษณะสมองมนุษย์ จึงรู้จักคิดและจดจำสิ่งต่างๆ เช่น สี รูปร่าง หรือผิว จากนั้นจึงใช้ข้อมูลนี้เพื่อสร้างเนื้อหาใหม่ให้คล้ายกับชุดข้อมูลที่กำหนดได้ ทำให้ GenAI มีความสามารถในการคิดงานสร้างสรรค์

บทความที่เกี่ยวข้อง : Generative BI คืออะไร ? รู้จักนวัตกรรมใหม่ของธุรกิจอัจฉริยะ

 

ประโยชน์ของการใช้ Generative AI ในด้านธุรกิจ

  • สร้างคอนเทนต์การตลาด

การใช้ Generative AI มาสร้างสรรค์ผลงานหรือทำคอนเทนต์ Marketing จะช่วยให้ทำงานได้อย่างรวดเร็วและประหยัดเวลามากยิ่งขึ้น เช่น เมื่อต้องการทำคอนเทนต์ใดคอนเทนต์หนึ่ง จากเดิมที่ต้องใช้เวลาในการรวบรวมข้อมูลหรือเขียนโครงร่าง การใช้ GenAI มาช่วยคิดงานส่วนนี้แทนจะช่วยให้พนักงานไม่เสียเวลาและหันไปโฟกัสกับงานอื่นที่สำคัญได้มากกว่า นอกจากนี้ GenAI ไม่เพียงแค่ช่วยสร้างสรรค์งานเขียนได้เท่านั้น แต่ยังสามารถสร้างวิดีโอหรือรูปภาพเพื่อมาต่อยอดให้คอนเทนต์มีความน่าสนใจได้อีกด้วย

  • นำไปพัฒนาการขาย

ในส่วนของงานขาย การพูดคุยกับลูกค้าเป็นสิ่งสำคัญอย่างมาก พนักงานจึงต้องมีทักษะในการสื่อสารเจรจาต่อรองเพื่อที่จะได้นำเสนอทางเลือกที่เหมาะสมให้แก่ลูกค้า โดยเฉพาะการขายสินค้าและบริการที่มีราคาสูง การใช้ Generative AI จะช่วยเพิ่มความรวดเร็วและคุณภาพในการขายงานได้ เช่น การใช้ AI ช่วยเขียน Email ตรวจไวยากรณ์ หรือใช้ในการปรับแต่งการขายให้เหมาะสำหรับผู้ที่ยังไม่เคยใช้สินค้าและบริการ เป็นต้น

  • สร้างประสบการณ์ใหม่ๆ ให้แก่ลูกค้า

การใช้ Generative AI จะช่วยให้ลูกค้าได้รับประสบการณ์ที่ดี เกิดความพึงพอใจ และสร้างความ Loyalty ในการอุดหนุนสินค้าครั้งต่อไปได้ เพราะ GenAI ถูกสร้างมาเพื่อเปลี่ยนวิธีการให้บริการลูกค้า ซึ่งจะช่วยขยายความสามารถในการดูแลลูกค้าได้มากขึ้น และลดความผิดพลาดได้น้อยลง รวมถึงแก้ไขปัญหาได้ตรงจุด

  • ใช้พัฒนาผลิตภัณฑ์ใหม่

Generative AI มีความสามารถในการสร้างสรรค์ผลิตภัณฑ์ใหม่ เช่น เขียนบทความ เขียนเพลง สร้างรูปภาพ สร้างวิดีโอ และเขียนโค้ด จึงสามารถต่อยอดไปสู่การสร้างผลิตภัณฑ์ใหม่ๆ เช่น หากต้องการพัฒนาแอปพลิเคชันแต่เขียนโค้ดไม่เป็น GenAI ก็จะช่วยในการสร้างโค้ดขึ้นมาได้ หรือหากต้องการพัฒนาสินค้าใหม่ๆ GenAI ก็จะช่วยวิเคราะห์ข้อมูลและสร้างไอเดียใหม่ให้พนักงานนำไปใช้ต่อยอดได้

  • ช่วยรักษาความปลอดภัย

Generative AI มีความสามารถในการปกป้ององค์กรจากภัยคุกคาม ซึ่งจะช่วยเสริมความปลอดภัยทางไซเบอร์ เพราะ GenAI สามารถวิเคราะห์ข้อมูลด้านความปลอดภัยเพื่อตรวจจับสิ่งผิดปกติที่เกิดขึ้นได้ อีกทั้งยังสามารถคาดการณ์ภัยคุกคามล่วงหน้าจากการโจมตีที่เคยเกิดขึ้นในอดีต และนำข้อมูลของภัยคุกคามมาพัฒนาแนวทางการรับมือขององค์กรได้อย่างมีประสิทธิภาพ

 

Generative AI คืออะไร

อนาคตของ Generative AI

อนาคตของ Generative AI มีศักยภาพที่จะเปลี่ยนแปลงอุตสาหกรรมและวิถีชีวิตของเราในหลายๆ ด้าน ด้วยความสามารถในการเรียนรู้และปรับตัวได้อัตโนมัติ จึงช่วยเพิ่มประสิทธิภาพในงานต่างๆ ได้ ไม่ว่าจะเป็นธุรกิจ ศิลปะ วิทยาศาสตร์ กฎหมาย คอมพิวเตอร์ คอนเทนต์และอื่นๆ อีกมากมาย เราอาจเห็นการใช้ Generative AI ในชีวิตประจำวันมากยิ่งขึ้น เพื่อการทำงานที่สะดวกสบายและมีประสิทธิภาพ

 

สรุป

Generative AI เป็นอีกหนึ่งเทรนด์ของ AI ที่กำลังมาแรงเป็นอย่างมาก แม้ว่าจะเป็นเทคโนโลยีใหม่ก็ตาม แต่ก็มีการเติบโตขึ้นอย่างต่อเนื่องและรวดเร็ว โดยเฉพาะในด้านของธุรกิจที่ถูกนำไปใช้ในงานอุตสาหกรรมมากมาย เพราะสามารถสร้างสรรค์ชิ้นงานใหม่ๆ ได้แบบอัตโนมัติ และช่วยลดภาระหน้าที่งานบางอย่างให้แก่พนักงานได้ ด้วยเหตุนี้ GenAI จึงกลายเป็นเครื่องมือที่สร้างความได้เปรียบทางธุรกิจได้เร็วกว่าคู่แข่งในท้องตลาดนั่นเอง

 

Ref: vox.com, nerdoptimize.com, gartner.com

 


สำหรับใครที่ต้องการศึกษาเพิ่มเติม ทาง ERT ศูนย์ฝึกอบรมของเรายังมีคอร์สเรียนมากมายมาแนะนำให้เพื่อนๆ เลือกกัน ซึ่งสามารถเลือกเรียนได้ทั้งแบบ Onsite และ Classroom มีทั้งแบบ Private และ Public ด้วยนะ หากใครสนใจสามารถจิ้มลิงก์ด้านล่างเพื่อดูรายละเอียดได้เลย!! 👇👇

https://www.ert.co.th/it-training/

 

💬 🙋‍♀ สอบถามเพิ่มเติมสามารถติดต่อมาได้ที่

📞 Tel: 02-718-1599

💻 Website: https://www.ert.co.th

📱 Line: https://lin.ee/wtyQVtlLeave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

The Enterprise Resources Training Co.,Ltd. 2922/135-136, 3rd Fl. Room 331-332, Charn Issara Tower II, New Petchburi Road, Bangkapi, Huaykwang, Bangkok 10320
PRIVACY & COOKIES

© 2024 · The Enterprise Resources Training Co.,Ltd

เราใช้คุกกี้เพื่อพัฒนาประสิทธิภาพ และประสบการณ์ที่ดีในการใช้เว็บไซต์ของคุณ คุณสามารถศึกษารายละเอียดได้ที่ นโยบายความเป็นส่วนตัว และสามารถจัดการความเป็นส่วนตัวเองได้ของคุณได้เองโดยคลิกที่ ตั้งค่า

Privacy Preferences

คุณสามารถเลือกการตั้งค่าคุกกี้โดยเปิด/ปิด คุกกี้ในแต่ละประเภทได้ตามความต้องการ ยกเว้น คุกกี้ที่จำเป็น

Allow All
Manage Consent Preferences
  • Always Active

Save