ert-logo

Generative BI คืออะไร ? รู้จักนวัตกรรมใหม่ของธุรกิจอัจฉริยะ

Generative BI คืออะไร

ในยุคปัจจุบันที่ข้อมูลกลายเป็นสิ่งสำคัญ การหาวิธีนำข้อมูลไปใช้งานให้เกิดประโยชน์จึงเป็นเรื่องที่หลายองค์กรให้ความสนใจเป็นอย่างมาก โดยเฉพาะการใช้ระบบ Business Intelligence (BI) หรือระบบธุรกิจอัจฉริยะ ที่อาจเป็นหนึ่งในวิธีที่มีประสิทธิภาพมากที่สุดในการนำข้อมูลมาใช้ประโยชน์ เนื่องจาก BI ช่วยให้ข้อมูลเชิงลึกที่สำคัญ และช่วยให้องค์กรสามารถตัดสินใจรวดเร็วมากยิ่งขึ้น ทำให้ธุรกิจมีความได้เปรียบทางการแข่งขันในตลาด

อย่างไรก็ตาม แม้ว่า BI จะช่วยให้องค์กรได้ข้อมูลเชิงลึกที่สำคัญ แต่ข้อมูลส่วนใหญ่ที่ได้มานั้นล้วนเป็นข้อมูลที่ได้มาจากหลายแหล่ง ก่อนที่จะใช้งาน BI จึงต้องมีความเข้าใจในการจัดโครงสร้างและเชื่อมโยงข้อมูลก่อน เพื่อให้เราสามารถใช้เครื่องมือ BI ได้อย่างมีประสิทธิภาพ โดยเมื่อไม่นานมานี้ มีการนำเทคโนโลยี Artificial intelligence (AI) มาผสมรวมกับ BI จนทำให้เกิดนวัตกรรมใหม่ที่มีชื่อว่า “Generative BI (GenBI)” ซึ่งจะช่วยให้การใช้งานระบบ BI ง่ายขึ้นและช่วยวิเคราะห์ข้อมูลให้โดยอัตโนมัติ บทความนี้จะพามารู้จักระบบธุรกิจอัจฉริยะ หรือ Generative BI คืออะไร เพราะเป็นนวัตกรรมใหม่ที่จะเข้ามามีบทบาทสำหรับการทำธุรกิจในโลกอนาคต

 

Generative BI คืออะไร ?

Generative BI หรือ GenBI คือ การนำเทคโนโลยี Artificial intelligence (AI) มาผสมรวมกับ Business Intelligence (BI) จนทำให้เกิดนวัตกรรมใหม่ที่ทำให้การวิเคราะห์ข้อมูลง่ายขึ้น เพราะ BI ในปัจจุบันจะมีความยากในการวิเคราะห์ข้อมูล การ Implement ที่ต้องเขียนโค้ด Query และการออกแบบกราฟต่างๆ ซึ่งการเข้ามาของ GenBI จะทำให้การวิเคราะห์เข้าถึงทุกคนได้มากขึ้น ตั้งแต่การสร้างแดชบอร์ด การหาคำอธิบายความผิดปกติของข้อมูล หรือการพยากรณ์อัตโนมัติ โดยจะอาศัยการจัดการและการตีความของมนุษย์น้อยลง แต่สามารถสร้างและวิเคราะห์รายงานให้เป็นภาษาที่เป็นธรรมชาติมากขึ้น

 

Generative BI คืออะไร

ความท้าทายของระบบ BI แบบเดิม

แม้เครื่องมือ BI แบบดั้งเดิมจะช่วยให้องค์กรสามารถนำข้อมูลมาใช้ประโยชน์ได้อย่างรวดเร็ว แต่ก็มีข้อจำกัดบางประการที่ทำให้ผู้ใช้ไม่สามารถใช้ระบบ BI อย่างเต็มประสิทธิภาพสูงสุด เนื่องจากบ่อยครั้งที่ข้อมูลเชิงลึกสำคัญยังซ่อนอยู่หลังอินเทอร์เฟซที่ซับซ้อน ทำให้ผู้ใช้ทั่วไปไม่สามารถเข้าถึงได้ การใช้ระบบ BI จึงเป็นเรื่องที่ยากสำหรับคนทั่วไป จำเป็นต้องพึ่งนักวิเคราะห์และผู้ที่ทำงานด้าน IT มาช่วย นอกจากนี้ ลักษณะของแดชบอร์ดของ BI แบบเดิม อาจไม่ตอบโจทย์ตามสภาพแวดล้อมทางธุรกิจที่มีการเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็ว

 

Generative BI ต่างกับ BI แบบเดิมอย่างไร ?

Generative BI มีความแตกต่างจาก BI แบบเดิมอย่างเห็นได้ชัด โดยที่ Generative BI นั้นจะสามารถวิเคราะห์ข้อมูลเชิงลึกได้อัตโนมัติ สามารถคาดการณ์และตอบสนองความต้องการของผู้ใช้งานได้อย่างมีประสิทธิภาพ ขณะที่ BI แบบเดิมจะต้องอาศัยการวิเคราะห์ข้อมูลที่ซับซ้อนด้วยตัวผู้ใช้เอง ตรงกันข้ามกับ Generative BI ที่สามารถรวบรวมและวิเคราะห์ข้อมูลได้อัตโนมัติ และใช้ภาษาที่เป็นธรรมชาติมากขึ้น ทำให้ผู้ใช้งานวิเคราะห์ข้อมูลได้ง่ายมากขึ้น

บทความที่เกี่ยวข้อง : Generative AI คืออะไร มีประโยชน์ในการทำธุรกิจอย่างไร ?

 

เหตุใด Generative BI ถึงเป็นเทรนด์ใหม่ ?

การเข้ามาของ Generative BI เป็นการปฏิวัติระบบธุรกิจอัจฉริยะแบบเดิม ทำให้ทุกคนในองค์กรสามารถเข้าถึงข้อมูลเชิงลึกได้มากขึ้น ด้วยหน้าตาที่ใช้งานง่ายและสามารถสร้างข้อมูลเชิงลึกให้อัตโนมัติ ทำให้พนักงานที่ไม่ว่าจะมีความเชี่ยวชาญทางด้าน IT มากน้อยเพียงใดก็ตาม สามารถใช้ข้อมูลมาช่วยในการตัดสินใจ รวมถึงสามารถนำข้อมูลนี้ไปต่อยอด เพื่อพัฒนาผลิตภัณฑ์และบริการ และแก้ปัญหาได้อย่างรวดเร็ว

 

ข้อดีของ Generative BI

  • วิเคราะห์แนวโน้มแม่นยำมากขึ้น

Generative BI ช่วยให้องค์กรสามารถคาดการณ์และวิเคราะห์แนวโน้มของตลาดแม่นยำมากขึ้น ด้วยการวิเคราะห์ข้อมูลในอดีตและสร้างแบบจำลองข้อมูลเชิงคาดการณ์ ธุรกิจสามารถนำข้อมูลที่ได้ไปปรับกลยุทธ์ในเชิงรุกเพื่อก้าวนำหน้าคู่แข่ง

  • ให้ข้อมูลเชิงลึกอัตโนมัติ

ด้วยอัลกอริทึมขั้นสูง Generative BI สามารถดึงข้อมูลเชิงลึกจากชุดข้อมูลจำนวนมหาศาลอย่างอัตโนมัติ ทำให้ข้อมูลขององค์กรถูกนำมาใช้ได้เต็มประสิทธิภาพ และช่วยในการตัดสินใจทางธุรกิจได้

  • ให้คำแนะนำส่วนบุคคล

Generative BI ช่วยให้คำแนะนำที่สามารถปรับเปลี่ยนได้ตามความชอบและพฤติกรรมของแต่ละบุคคล โดยตัว GenBI จะแสดงข้อมูลพฤติกรรมของลูกค้าอย่างละเอียด เพื่อให้ธุรกิจสามารถนำไปพัฒนาสินค้าและบริการได้ตรงตามเป้าหมายและเพิ่มความพึงพอใจของลูกค้า

  • เรียนรู้และปรับตัวอย่างรวดเร็ว

ด้วยอัลกอริทีมที่มีการพัฒนาอยู่ตลอดเวลา ทำให้ Generative BI สามารถเรียนรู้และปรับตัวได้อย่างรวดเร็ว โดยสามารถปรับตัวตามเทรนด์ของตลาดและสภาพแวดล้อมทางธุรกิจที่เปลี่ยนแปลงอยู่เรื่อยๆ รวมถึงยังช่วยให้ข้อมูลเชิงลึกที่ยังคงเกี่ยวข้องและนำไปใช้ได้จริงในธุรกิจที่มีการเปลี่ยนแปลงอยู่ตลอดเวลา

 

Generative BI คืออะไร

อนาคตของ Generative BI

Generative BI ในอนาคตอาจถูกนำไปปรับใช้ในองค์กรมากขึ้น เพื่อให้พนักงานทุกคนสามารถเข้าถึงข้อมูลเชิงลึกได้ง่ายกว่าเก่า ซึ่งการเข้ามาของเทรนด์ดังกล่าวนี้อาจส่งผลกระทบต่อการใช้ BI แบบเดิมในองค์กร จนอาจทำให้มีการลดต้นทุนแรงงานของตำแหน่งงานบางประเภท เช่น Business Users, Data Analyst และ Data Engineer เป็นต้น นอกจากนี้ เครื่องมือ Generative BI อาจถูกนำมาใช้ในธุรกิจเหมือนเครื่องมืออื่นๆ เพื่อช่วยตัดสินใจทางธุรกิจได้เร็วขึ้น

 

สรุป

Generative BI เป็นเทรนด์ใหม่ที่ถูกพัฒนาเพื่อให้องค์กรสามารถเข้าถึงข้อมูลเชิงลึกได้อย่างมีประสิทธิภาพ ด้วยอินเทอร์เฟซที่ใช้งานง่ายและสามารถสร้างข้อมูลเชิงลึกได้อัตโนมัติโดยไม่จำเป็นต้องพึ่งนักวิเคราะห์ ทำให้พนักงานทุกคนสามารถเข้าถึงง่ายมากขึ้น ทั้งนี้ ศักยภาพของ Generative BI ยังสามารถเพิ่มขีดความสามารถของพนักงานในองค์กรให้นำไปสู่การแก้ปัญหาที่รวดเร็ว และสามารถคิดค้นนวัตกรรมเพื่อนำไปต่อยอดทางธุรกิจได้อีกด้วย

 

Ref: linkedin, pyramidanalytics, bpcs.com

 


สำหรับใครที่ต้องการศึกษาเพิ่มเติม ทาง ERT ศูนย์ฝึกอบรมของเรายังมีคอร์สเรียนมากมายมาแนะนำให้เพื่อนๆ เลือกกัน ซึ่งสามารถเลือกเรียนได้ทั้งแบบ Onsite และ Classroom มีทั้งแบบ Private และ Public ด้วยนะ หากใครสนใจสามารถจิ้มลิงก์ด้านล่างเพื่อดูรายละเอียดได้เลย!!

https://www.ert.co.th/it-training/

 

💬🙋‍♂️ สอบถามเพิ่มเติมสามารถติดต่อมาได้ที่

📞 Tel: 02-718-1599

💻 Website: https://www.ert.co.th

📱 Line: https://lin.ee/wtyQVtlLeave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

The Enterprise Resources Training Co.,Ltd. 2922/135-136, 3rd Fl. Room 331-332, Charn Issara Tower II, New Petchburi Road, Bangkapi, Huaykwang, Bangkok 10320
PRIVACY & COOKIES

© 2024 · The Enterprise Resources Training Co.,Ltd

เราใช้คุกกี้เพื่อพัฒนาประสิทธิภาพ และประสบการณ์ที่ดีในการใช้เว็บไซต์ของคุณ คุณสามารถศึกษารายละเอียดได้ที่ นโยบายความเป็นส่วนตัว และสามารถจัดการความเป็นส่วนตัวเองได้ของคุณได้เองโดยคลิกที่ ตั้งค่า

Privacy Preferences

คุณสามารถเลือกการตั้งค่าคุกกี้โดยเปิด/ปิด คุกกี้ในแต่ละประเภทได้ตามความต้องการ ยกเว้น คุกกี้ที่จำเป็น

Allow All
Manage Consent Preferences
  • Always Active

Save