ert-logo

DevOps คืออะไร มีประโยชน์กับธุรกิจอย่างไร ?

DevOps

😍 เชื่อว่าหลายๆ คนต้องเคยได้ยินชื่อ DevOps กันมาบ้างแล้วแต่อาจจะไม่เข้าใจว่าคืออะไร ดังนั้นวันนี้เราจะมาอธิบายเพิ่มเติมกันในส่วนนี้กัน

 

มารู้จักกับ DevOps กันเถอะ

DevOps คือ แนวทางการปฏิบัติเพื่อปรับปรุงและเพิ่มความรวดเร็วในการทำงานร่วมกันระหว่างทีมพัฒนาซอฟต์แวร์ (Software Development) และทีมปฏิบัติการด้าน IT (IT Operation) ภายในองค์กร โดยเป้าหมายหลักของ DevOps คือ การเพิ่มประสิทธิภาพ ความเร็วและคุณภาพของการพัฒนาซอฟต์แวร์เพื่อให้ซอฟต์แวร์สามารถออกตลาดได้รวดเร็วที่สุด

การพัฒนาซอฟต์แวร์แบบก่อนนั้นทีมพัฒนาและทีมปฏิบัติการมักจะทำงานแยกกัน ทำให้เกิดช่องว่างในการสื่อสารและความล่าช้าในการทำงาน ซึ่ง DevOps พยายามแก้ไขปัญหาในจุดนี้และสร้างสภาพแวดล้อมการทำงานร่วมกันระหว่างทีมพัฒนาและทีมปฏิบัติการให้ราบรื่นตลอดการพัฒนาซอฟต์แวร์ทั้งหมด

DevOps

DevOps ทำอะไรบ้าง ?

1. Collaboration

 • DevOps สนับสนุนการทำงานร่วมกันระหว่างทีม โดยเน้นที่การรับผิดชอบและการตัดสินใจร่วมกันระหว่างการพัฒนา การดำเนินงานและผู้เกี่ยวข้องต่างๆ ซึ่งการทำงานร่วมกันนี้ช่วยเพิ่มการสื่อสาร ลดความเข้าใจผิดและช่วยให้ทีมสามารถมุ่งสู้เป้าหมายได้เร็วยิ่งขึ้น

DevOps

2. Automation

 • ระบบอัตโนมัติเป็นสิ่งสำคัญใน DevOps ที่ช่วยปรับปรุงงานที่ต้องทำซ้ำๆ ด้วยตัวเองผ่านการใช้เครื่องมือและสคริปต์ กระบวนการอัตโนมัตินอกจากจะช่วยลดข้อผิดพลาดแล้วยังช่วยเร่งกระบวนการพัฒนาซอฟต์แวร์ให้รวดเร็วยิ่งขึ้นอีกด้วย

DevOps

3. Continuous Integration (CI)

 • CI คือการรวบรวมโค้ดที่มีการพัฒนาจากสมาชิกคนอื่นๆ ให้เป็นชิ้นเดียวกัน เพื่อให้นักพัฒนาสามารถตรวจจับและแก้ไขปัญหาได้ตั้งแต่ต้น รวมถึงช่วยปรับปรุงคุณภาพของโค้ดและลดข้อผิดพลาดในการส่งมอบซอฟต์แวร์

DevOps

4. Continuous Delivery or Continuous Deployment (CD)

 • Continuous Deployment กระบวนการส่งออกโค้ดที่พัฒนาขึ้นไปยังระบบจริง โดยทำให้กระบวนการปรับใช้เป็นไปโดยอัตโนมัติ
 • Continuous Delivery กระบวนการส่งออกซอฟต์แวร์ที่ช่วยให้ทีมพัฒนาสามารถส่งออกซอฟต์แวร์ได้สะดวกและรวดเร็วยิ่งขึ้น

DevOps

5. Monitoring and Feedback

 • DevOps เน้นการตรวจสอบแอปพลิเคชันแบบเรียลไทม์ทำให้ทีมสามารถตรวจจับและแก้ไขปัญหาได้อย่างรวดเร็ว นอกจากนี้ Feedback loops ยังช่วยปรับปรุงกระบวนการพัฒนาอย่างต่อเนื่องโดยการรวบรวมความคิดเห็นของผู้ใช้และข้อมูลเข้ากับกระบวนการการพัฒนา

DevOps

ประโยชน์ของการใช้ DevOps

1. Faster Time-to-Market

 • DevOps ช่วยปรับปรุงกระบวนการพัฒนาและการปรับใช้ให้รวดเร็ว ทำให้องค์กรสามารถปล่อยฟีเจอร์และอัปเดตใหม่ๆ ได้บ่อยยิ่งขึ้น สิ่งนี้ช่วยให้องค์กรสร้างความได้เปรียบในอุตสาหกรรมเทคโนโลยีที่เปลี่ยนแปลงตลอดเวลา

DevOps

2. Improved Collaboration

 • DevOps ส่งเสริมการทำงานร่วมกันระหว่างทีมพัฒนาและทีมปฏิบัติการ การสื่อสารและความร่วมมือที่เพิ่มขึ้นนี้ช่วยให้การทำงานเป็นทีมและเป้าหมายสำเร็จลุล่วงเร็วยิ่งขึ้น

DevOps

3. Higher Quality Software

 • DevOps มุ่งเน้นถึงการทดสอบอัตโนมัติและการตรวจสอบอย่างต่อเนื่องซึ่งส่งผลให้ซอฟต์แวร์มีคุณภาพที่ดีขึ้นตามมา โดยการทดสอบอัตโนมัติจะช่วยในการตรวจสอบข้อผิดพลาดของโค้ดในขั้นตอนการพัฒนารวมถึงช่วยลดโอกาสในการปล่อยโค้ดที่มีข้อผิดพลาดออกไปอีกด้วย

DevOps

4. Enhanced Customer Experience

 • ด้วยความเร็วในการปล่อยฟีเจอร์และการอัปเดตที่รวดเร็วยิ่งขึ้น องค์กรสามารถมอบประสบการณ์ในการใช้งานให้ลูกค้าที่ดีขึ้นได้ ซึ่งลูกค้าจะได้รับฟีเจอร์และการอัปเดคใหม่ๆ อย่างต่อเนื่องสิ่งนี้ช่วยสร้างความประทับใจให้แก่ลูกค้าตลอดการใช้งาน

DevOps

5. Increased Efficiency and Productivity

 • ระบบอัตโนมัติเป็นสิ่งสำคัญอย่างยิ่งสำหรับ DevOps การทำให้งานที่ต้องใช้กระบวนการทำที่ซ้ำๆ เป็นไปได้โดยอัตโนมัติช่วยลดความเสี่ยงจากข้อผิดพลาดของมนุษย์ เพิ่มประสิทธิภาพการทำงานและเพิ่ม Productivity โดยรวม

DevOps

6. Better Risk Management

 • การตรวจสอบอย่างต่อเนื่องและการทดสอบอัตโนมัติช่วยให้องค์กรสามารถระบุและแก้ไขปัญหาที่อาจเกิดขึ้นก่อนที่จะกลายเป็นปัญหาร้ายแรง สิ่งนี้ช่วยลดความเสี่ยงและเพิ่มความเสถียรภาพของระบบมากขึ้น

DevOps

เครื่องมือและเทคโนโลยียอดนิยมใน DevOps

DevOps พึ่งพาเครื่องมือและเทคโนโลยีที่หลากหลายซึ่งอำนวยความสะดวกในการทำงานอัตโนมัติ การทำงานร่วมกัน และการเพิ่มประสิทธิภาพการทำงาน เครื่องมือบางที่นิยมใช้กันใน DevOps ได้แก่

 1. Version Control Systems ได้แก่ Git, Subversion
 2. Build Automation ได้แก่ Jenkins, Travis CI, CircleCI
 3. Configuration Management ได้แก่ Ansible, Chef, Puppet
 4. Containerization ได้แก่ Docker, Kubernetes
 5. Continuous Integration/Continuous Deployment (CI/CD) Pipelines ได้แก่ GitLab CI/CD, Azure DevOps, TeamCity

การเลือกใช้เครื่องมืออาจแตกต่างกันไปขึ้นอยู่กับความต้องการและความชอบเฉพาะของแต่ละองค์กร ทีม DevOps ควรประเมินความต้องการและเลือกเครื่องมือที่เหมาะสมกับโครงสร้างพื้นฐานและกระบวนการทำงานที่มีอยู่

 

สรุป

DevOps กลายเป็นแนวทางการเปลี่ยนแปลงการพัฒนาและปรับใช้ซอฟต์แวร์ในปัจจุบัน ด้วยการรวมแนวทางปฏิบัติในการพัฒนาและการดำเนินงานเข้าด้วยกัน DevOps ช่วยให้องค์กรต่างๆ สามารถส่งมอบซอฟต์แวร์ได้รวดเร็วทั้งในด้านคุณภาพและประสิทธิภาพที่สูงขึ้น ในขณะที่องค์กรต่างๆ ทั่วโลกเปิดรับ DevOps มากขึ้นก็เป็นที่ชัดเจนแล้วว่าแนวทางดังกล่าวยังคงมีประสิทธิภาพ ด้วยการติดตามแนวโน้มของอุตสาหกรรมและแสวงหาวิธีในการเพิ่มประสิทธิภาพอย่างต่อเนื่อง องค์กรต่างๆ จึงสามารถสร้างความได้เปรียบของความก้าวหน้าทางด้านเทคโนโลยีและตอบสนองความต้องการที่เปลี่ยนแปลงตลอดเวลาของลูกค้าได้

 

______________________________________________________________________________

Ref: aws.amazon.com

 

💬 🙋‍♀ สอบถามเพิ่มเติมสามารถติดต่อมาได้ที่

📞 Tel: 02-718-1599

💻 Website: https://www.ert.co.th/

📱 Line: https://lin.ee/wtyQVtlLeave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

The Enterprise Resources Training Co.,Ltd. 2922/135-136, 3rd Fl. Room 331-332, Charn Issara Tower II, New Petchburi Road, Bangkapi, Huaykwang, Bangkok 10320
PRIVACY & COOKIES

© 2024 · The Enterprise Resources Training Co.,Ltd

เราใช้คุกกี้เพื่อพัฒนาประสิทธิภาพ และประสบการณ์ที่ดีในการใช้เว็บไซต์ของคุณ คุณสามารถศึกษารายละเอียดได้ที่ นโยบายความเป็นส่วนตัว และสามารถจัดการความเป็นส่วนตัวเองได้ของคุณได้เองโดยคลิกที่ ตั้งค่า

Privacy Preferences

คุณสามารถเลือกการตั้งค่าคุกกี้โดยเปิด/ปิด คุกกี้ในแต่ละประเภทได้ตามความต้องการ ยกเว้น คุกกี้ที่จำเป็น

Allow All
Manage Consent Preferences
 • Always Active

Save