ert-logo

DevOps คืออะไร?

DevOps

DevOps คืออะไร?

เชื่อว่าหลายๆคนต้องเคยได้ยินชื่อ DevOps กันมาบ้างแล้วแต่อาจจะไม่เข้าใจว่าคืออะไร ดังนั้นวันนี้เราจะมาอธิบายเพิ่มเติมกันในส่วนนี้กัน

 

มารู้จักกับ DevOps กันเถอะ

DevOps คือแนวทางการปฏิบัติเพื่อปรับปรุงและเพิ่มความรวดเร็วในการทำงานร่วมกันระหว่างทีมพัฒนาซอฟต์แวร์ (Software Development) และทีมปฏิบัติการด้าน IT (IT Operation) ภายในองค์กร โดยเป้าหมายหลักของ DevOps คือ การเพิ่มประสิทธิภาพ ความเร็วและคุณภาพของการพัฒนาซอฟต์แวร์เพื่อให้ซอฟต์แวร์สามารถออกตลาดได้รวดเร็วที่สุด

การพัฒนาซอฟต์แวร์แบบก่อนนั้นทีมพัฒนาและทีมปฏิบัติการมักจะทำงานแยกกัน ทำให้เกิดช่องว่างในการสื่อสารและความล่าช้าในการทำงาน ซึ่ง DevOps พยายามแก้ไขปัญหาในจุดนี้และสร้างสภาพแวดล้อมการทำงานร่วมกันระหว่างทีมพัฒนาและทีมปฏิบัติการให้ราบรื่นตลอดการพัฒนาซอฟต์แวร์ทั้งหมด

หลักการของ DevOps

1. Collaboration

 • DevOps สนับสนุนการทำงานร่วมกันระหว่างทีม โดยเน้นที่การรับผิดชอบและการตัดสินใจร่วมกันระหว่างการพัฒนา การดำเนินงานและผู้เกี่ยวข้องต่างๆ ซึ่งการทำงานร่วมกันนี้ช่วยเพิ่มการสื่อสาร ลดความเข้าใจผิดและช่วยให้ทีมสามารถมุ่งสู้เป้าหมายได้เร็วยิ่งขึ้น

2. Automation

 • ระบบอัตโนมัติเป็นสิ่งสำคัญใน DevOps ที่ช่วยปรับปรุงงานที่ต้องทำซ้ำๆด้วยตัวเองผ่านการใช้เครื่องมือและสคริปต์ กระบวนการอัตโนมัตินอกจากจะช่วยลดข้อผิดพลาดแล้วยังช่วยเร่งกระบวนการพัฒนาซอฟต์แวร์ให้รวดเร็วยิ่งขึ้นอีกด้วย

3. Continuous Integration (CI)

 • CI คือการรวบรวมโค้ดที่มีการพัฒนาจากสมาชิกคนอื่นๆให้เป็นชิ้นเดียวกัน เพื่อให้นักพัฒนาสามารถตรวจจับและแก้ไขปัญหาได้ตั้งแต่ต้น รวมถึงช่วยปรับปรุงคุณภาพของโค้ดและลดข้อผิดพลาดในการส่งมอบซอฟต์แวร์

4. Continuous Delivery or Continuous Deployment (CD)

 • Continuous Deployment

– กระบวนการส่งออกโค้ดที่พัฒนาขึ้นไปยังระบบจริง โดยทำให้กระบวนการปรับใช้เป็นไปโดยอัตโนมัติ

 

 • Continuous Delivery

– กระบวนการส่งออกซอฟต์แวร์ที่ช่วยให้ทีมพัฒนาสามารถส่งออกซอฟต์แวร์ได้สะดวกและรวดเร็วยิ่งขึ้น

5. Monitoring and Feedback

 • DevOps เน้นการตรวจสอบแอปพลิเคชันแบบเรียลไทม์ทำให้ทีมสามารถตรวจจับและแก้ไขปัญหาได้อย่างรวดเร็ว นอกจากนี้ Feedback loops ยังช่วยปรับปรุงกระบวนการพัฒนาอย่างต่อเนื่องโดยการรวบรวมความคิดเห็นของผู้ใช้และข้อมูลเข้ากับกระบวนการการพัฒนา

ประโยชน์ของการใช้ DevOps

1. Faster Time-to-Market

 • DevOps ช่วยปรับปรุงกระบวนการพัฒนาและการปรับใช้ให้รวดเร็ว ทำให้องค์กรสามารถปล่อยฟีเจอร์และอัปเดตใหม่ๆได้บ่อยยิ่งขึ้น สิ่งนี้ช่วยให้องค์กรสร้างความได้เปรียบในอุตสาหกรรมเทคโนโลยีที่เปลี่ยนแปลงตลอดเวลา

2. Improved Collaboration

 • DevOps ส่งเสริมการทำงานร่วมกันระหว่างทีมพัฒนาและทีมปฏิบัติการ การสื่อสารและความร่วมมือที่เพิ่มขึ้นนี้ช่วยให้การทำงานเป็นทีมและเป้าหมายสำเร็จลุล่วงเร็วยิ่งขึ้น

3. Higher Quality Software

 • DevOps มุ่งเน้นถึงการทดสอบอัตโนมัติและการตรวจสอบอย่างต่อเนื่องซึ่งส่งผลให้ซอฟต์แวร์มีคุณภาพที่ดีขึ้นตามมา โดยการทดสอบอัตโนมัติจะช่วยในการตรวจสอบข้อผิดพลาดของโค้ดในขั้นตอนการพัฒนารวมถึงช่วยลดโอกาสในการปล่อยโค้ดที่มีข้อผิดพลาดออกไปอีกด้วย

4. Enhanced Customer Experience

 • ด้วยความเร็วในการปล่อยฟีเจอร์และการอัปเดตที่รวดเร็วยิ่งขึ้น องค์กรสามารถมอบประสบการณ์ในการใช้งานให้ลูกค้าที่ดีขึ้นได้ ซึ่งลูกค้าจะได้รับฟีเจอร์และการอัปเดคใหม่ๆอย่างต่อเนื่องสิ่งนี้ช่วยสร้างความประทับใจให้แก่ลูกค้าตลอดการใช้งาน

5. Increased Efficiency and Productivity

 • ระบบอัตโนมัติเป็นสิ่งสำคัญอย่างยิ่งสำหรับ DevOps การทำให้งานที่ต้องใช้กระบวนการทำที่ซ้ำๆเป็นไปได้โดยอัตโนมัติช่วยลดความเสี่ยงจากข้อผิดพลาดของมนุษย์ เพิ่มประสิทธิภาพการทำงานและเพิ่ม Productivity โดยรวม

6. Better Risk Management

 • การตรวจสอบอย่างต่อเนื่องและการทดสอบอัตโนมัติช่วยให้องค์กรสามารถระบุและแก้ไขปัญหาที่อาจเกิดขึ้นก่อนที่จะกลายเป็นปัญหาร้ายแรง สิ่งนี้ช่วยลดความเสี่ยงและเพิ่มความเสถียรภาพของระบบมากขึ้น

เครื่องมือและเทคโนโลยียอดนิยมใน DevOps

DevOps พึ่งพาเครื่องมือและเทคโนโลยีที่หลากหลายซึ่งอำนวยความสะดวกในการทำงานอัตโนมัติ การทำงานร่วมกัน และการเพิ่มประสิทธิภาพการทำงาน เครื่องมือบางที่นิยมใช้กันใน DevOps ได้แก่:

 1. Version Control Systems ได้แก่ Git, Subversion
 2. Build Automation ได้แก่ Jenkins, Travis CI, CircleCI
 3. Configuration Management ได้แก่ Ansible, Chef, Puppet
 4. Containerization ได้แก่ Docker, Kubernetes
 5. Continuous Integration/Continuous Deployment (CI/CD) Pipelines ได้แก่ GitLab CI/CD, Azure DevOps, TeamCity

 

การเลือกใช้เครื่องมืออาจแตกต่างกันไปขึ้นอยู่กับความต้องการและความชอบเฉพาะของแต่ละองค์กร ทีม DevOps ควรประเมินความต้องการและเลือกเครื่องมือที่เหมาะสมกับโครงสร้างพื้นฐานและกระบวนการทำงานที่มีอยู่

สรุป

DevOps กลายเป็นแนวทางการเปลี่ยนแปลงการพัฒนาและปรับใช้ซอฟต์แวร์ในปัจจุบัน ด้วยการรวมแนวทางปฏิบัติในการพัฒนาและการดำเนินงานเข้าด้วยกัน DevOps ช่วยให้องค์กรต่างๆ สามารถส่งมอบซอฟต์แวร์ได้รวดเร็วทั้งในด้านคุณภาพและประสิทธิภาพที่สูงขึ้น ในขณะที่องค์กรต่างๆ ทั่วโลกเปิดรับ DevOps มากขึ้นก็เป็นที่ชัดเจนแล้วว่าแนวทางดังกล่าวยังคงมีประสิทธิภาพ ด้วยการติดตามแนวโน้มของอุตสาหกรรมและแสวงหาวิธีในการเพิ่มประสิทธิภาพอย่างต่อเนื่อง องค์กรต่างๆ จึงสามารถสร้างความได้เปรียบของความก้าวหน้าทางด้านเทคโนโลยีและตอบสนองความต้องการที่เปลี่ยนแปลงตลอดเวลาของลูกค้าได้

______________________________________________________________________________

Ref: https://aws.amazon.com/devops/what-is-devops/

 

💬 🙋‍♀สอบถามเพิ่มเติมสามารถติดต่อมาได้ที่

📞 Tel: 02-718-1599

Website: https://www.ert.co.th/

📱 Line: https://lin.ee/wtyQVtlLeave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

The Enterprise Resources Training Co.,Ltd. 2922/135-136, 3rd Fl. Room 331-332, Charn Issara Tower II, New Petchburi Road, Bangkapi, Huaykwang, Bangkok 10320
PRIVACY & COOKIES

© 2023 · The Enterprise Resources Training Co.,Ltd

เราใช้คุกกี้เพื่อพัฒนาประสิทธิภาพ และประสบการณ์ที่ดีในการใช้เว็บไซต์ของคุณ คุณสามารถศึกษารายละเอียดได้ที่ นโยบายความเป็นส่วนตัว และสามารถจัดการความเป็นส่วนตัวเองได้ของคุณได้เองโดยคลิกที่ ตั้งค่า

Privacy Preferences

คุณสามารถเลือกการตั้งค่าคุกกี้โดยเปิด/ปิด คุกกี้ในแต่ละประเภทได้ตามความต้องการ ยกเว้น คุกกี้ที่จำเป็น

Allow All
Manage Consent Preferences
 • Always Active

Save