ert-logo

IT Outsourcing Service คืออะไร? ทำไมหลายองค์กรให้ความสำคัญ

IT Outsourcing

อีกหนึ่งบริการที่ได้รับความนิยมในหลายองค์กร คือ การว่าจ้างบริการ IT Outsourcing เพื่อเพิ่มความสามารถการทำงานในองค์กรให้ดียิ่งขึ้น บริการดังกล่าวนี้จะช่วยให้องค์กรสามารถลดต้นทุนในการจ้างพนักงาน และได้พนักงานที่มีความรู้ความเชี่ยวชาญมาช่วยถ่ายทอดความรู้ให้กับพนักงานภายในองค์กรได้อีกด้วย โดยที่ ERT ให้บริการให้คำปรึกษาด้านไอที วางระบบงานไอที และให้บริการงานด้านไอที โดยทีมงานที่มีความเชี่ยวชาญเฉพาะด้าน

นอกจากจะเป็นศูนย์อบรมระดับประเทศที่มีชื่อเสียงและมีประสบการณ์มากกว่า 25 ปีแล้ว เรายังให้บริการ IT Outsourcing โดยการส่งเจ้าหน้าที่ไปนั่งที่สำนักงานของท่าน หรือซัพพอร์ตผ่านทาง Remote เพื่อช่วยให้องค์กรสามารถลดต้นทุนในการจ้างพนักงาน IT และยังได้พนักงานที่มีความเชี่ยวชาญที่จะช่วยถ่ายทอดความรู้ให้กับพนักงานประจำในองค์กร ทำให้พนักงานในบริษัทของท่านมีความรู้เกี่ยวกับด้าน IT มากขึ้น และยังมีเวลาไปโฟกัสในงานอื่นที่สำคัญกว่าได้ด้วย วันนี้เราจะพาไปทำความรู้จักกันว่า IT Outsourcing คืออะไร และมีข้อดีต่อองค์กรอย่างไรบ้าง ไปดูกัน

 

บริการ IT Outsourcing คืออะไร?

IT Outsourcing คือ การว่าจ้างพนักงานภายนอกองค์กรที่มีความรู้ความสามารถและความเชี่ยวชาญเฉพาะด้าน มาทำงานในด้าน IT ภายในองค์กร โดยอาจเป็นงานทั้งหมดหรืองานเฉพาะบางส่วน ซึ่งส่วนใหญ่แล้วตำแหน่งของ IT Outsourcing จะมาในรูปแบบของ IT Support, IT Helpdesk, IT Developer หรือ IT Analyst ที่อาจว่าจ้างทำงานเป็นชิ้น ๆ หรือเซ็นสัญญาทำงานแบบรายเดือนหรือรายปีขึ้นอยู่กับผู้ว่าจ้าง ทำให้บริการ IT Outsourcing ได้รับความนิยมอย่างมากในหมู่ผู้ประกอบการธุรกิจขนาดเล็กไปจนถึงขนาดใหญ่

 

IT Outsourcing

ทำไมหลายองค์กรเลือกใช้บริการ IT Outsourcing?

ปฏิเสธไม่ได้เลยว่าปัจจุบันเทคโนโลยีมีบทบาทสำคัญต่อการดำเนินธุรกิจเป็นอย่างมาก หลายองค์กรจึงหันมาเลือกใช้บริการ IT Outsourcing เพื่อช่วยให้บริษัทมีความยืดหยุ่นและมีประสิทธิภาพในการทำงานมากขึ้น ซึ่งจะทำให้บริษัทสามารถปรับปรุงและเพิ่มประสิทธิภาพในด้าน IT โดยไม่ต้องเสียเวลาและค่าใช้จ่ายในการจ้างพนักงานประจำ อีกทั้งการที่บุคลากรในองค์ต้องจัดการกับงานจำนวนมาก หรือมีความรู้ความชำนาญด้านไอทีที่ไม่เพียงพอ ก็อาจส่งผลกระทบต่อการดำเนินธุรกิจ ดังนั้น องค์กรส่วนใหญ่จึงใช้บริการ IT Outsourcing เพื่อลดค่าใช้จ่ายและสรรหาบุคลากรที่มีความรู้ความชำนาญเฉพาะด้านที่ภายในองค์กรไม่มี

 

ข้อดีของการจ้าง IT Outsourcing

IT Outsourcing

1. ลดต้นทุนและประหยัดค่าใช้จ่าย

การจ้างพนักงานหนึ่งคน ทำให้บริษัทต้องเพิ่มค่าใช้จ่ายมากขึ้น ทั้งในเรื่องเงินเดือน สวัสดิการ โอที โบนัส ค่าอบรม หรือสัมมนา ซึ่งล้วนเป็นต้นทุนทั้งสิ้น แต่สำหรับองค์กรที่จ้าง IT Outsourcing จะไม่มีค่าใช้จ่ายในส่วนดังกล่าว และจะช่วยประหยัดค่าใช้จ่ายในด้านบุคลากรได้

2. แก้ปัญหาด้าน IT ได้อย่างรวดเร็ว

การใช้บริการ IT Outsourcing กับบริษัทชั้นนำ มีทีมงานจำนวนมากพอที่พร้อมซัพพอร์ตและแก้ไขปัญหางานด้าน IT ได้อย่างรวดเร็ว ซึ่งจะใช้เวลาแก้ไขไม่นานและเป็นระบบ ทำให้องค์กรของท่านสามารถทำงานต่อได้อย่างไม่สะดุด นอกจากนี้ ยังได้คุณภาพของงานที่ดี เนื่องจากพนักงาน IT Outsourcing นั้น ส่วนใหญ่จะมีประสบการณ์ในการแก้ปัญหาหลากหลายรูปแบบ สามารถแก้ไขปัญหาออกมาได้อย่างมีคุณภาพสูง

3. มีพนักงานที่มีความรู้เฉพาะด้านในองค์กร

การใช้บริการ IT Outsourcing ทำให้องค์กรมีพนักงานที่มีความรู้ความเชี่ยวชาญเฉพาะด้าน ซึ่งจะช่วยให้งานมีประสิทธิภาพ บริษัทสามารถทำงานได้อย่างรวดเร็ว เพราะ IT Outsourcing มีประสบการณ์และมีความเชี่ยวชาญสูง ถูกจ้างมาเพื่อดูแลส่วนใดส่วนหนึ่งของงานโดยเฉพาะ

4. ช่วยให้บุคลากรในองค์กรโฟกัสกับงานหลักที่สำคัญ

การจัดการระบบ IT ในองค์กร อาจทำให้เวลาสำคัญในการดำเนินธุรกิจหายไป ซึ่งการใช้บริการ IT Outsourcing จะช่วยให้บุคลากรในองค์กรของท่านมีเวลาเหลือ สามารถหันไปโฟกัสกับงานหลักที่สำคัญโดยไม่ต้องกังวลปัญหาด้าน IT นอกจากนี้ หากพนักงานในองค์กรของท่านขาดลามาสาย ก็ไม่จำเป็นต้องกังวลอีกเช่นกัน เพราะบริการ IT Outsourcing สามารถหาคนมาแทนที่ได้ทันที ทำให้ HR ไม่ต้องเสียเวลาในการสรรหาคนเพิ่ม

5. ระบบคอมพิวเตอร์และไอทีมีมาตรฐาน

การใช้บริการ IT Outsourcing ท่านสามารถมั่นใจในระบบคอมพิวเตอร์และไอทีได้เลยว่ามีมาตรฐาน เนื่องจากบริษัทที่ให้บริการ IT Outsourcing จะมีการคัดสรรพนักงานที่มีความรู้ความสามารถในการอัปเดตเทรนด์ใหม่ ๆ รวมถึงจะได้รับการดูแลระบบคอมพิวเตอร์และไอทีภายใต้มาตรฐานสากลที่เป็นที่ยอมรับ

บทความที่เกี่ยวข้อง : ERT ศูนย์ฝึกอบรมที่ให้บริการด้าน IT แบบ One Stop Service

 

IT Outsourcing

6. เพิ่มศักยภาพให้กับพนักงานในองค์กร

การว่าจ้าง IT Outsourcing จะได้พนักงานที่มีความรู้ความชำนาญเฉพาะด้าน บุคลากรในองค์กรสามารถเรียนรู้การทำงานที่ยากและซับซ้อนจากพนักงาน Outsource ได้ ทำให้เกิดการเรียนรู้และพัฒนาศักยภาพซึ่งส่งผลต่อประสิทธิภาพของการทำงานโดยตรง

7. มีระบบรายงานที่มีความแม่นยำ

โดยปกติแล้วบริษัทที่ให้บริการ IT Outsourcing จะต้องทำรายงานผลการดำเนินการและแก้ไขปัญหาให้ผู้ว่าจ้างอย่างสม่ำเสมอ ซึ่งรายงานดังกล่าวสามารถใช้เป็นแนวทางในการแก้ไขและป้องกันปัญหา IT ที่อาจเกิดขึ้น และยังสามารถใช้เป็นตัวชี้วัดประสิทธิภาพจากการดูแลของพนักงาน Outsource ได้

8. ลดความเสี่ยงในองค์กร

การใช้บริการ IT Outsourcing เป็นวิธีที่มีประสิทธิภาพในการลดความเสี่ยงขององค์กร เนื่องจากบริษัทที่ให้บริการ Outsource จะมีความรู้ความเชี่ยวชาญในการรักษาความปลอดภัยของข้อมูล และยังเข้าใจปัญหาที่องค์กรกำลังเผชิญ รวมถึงยังช่วยแก้ไขปัญหาด้าน IT ที่เกิดขึ้นได้อย่างตรงจุด

9. สร้างโอกาสในการแข่งขัน

การใช้บริการ IT Outsourcing สามารถเพิ่มความสามารถในการแข่งขันทางธุรกิจได้ ด้วยการทำงานอย่างรวดเร็วและมีประสิทธิภาพ ช่วยให้องค์กรนำเทคโนโลยีใหม่ ๆ เข้ามาใช้พัฒนาธุรกิจ ซึ่งอาจสร้างความได้เปรียบในการแข่งขัน สามารถเอาชนะคู่แข่งในตลาดได้

10. สร้างโอกาสในการเกิดนวัตกรรม

การทำงานของพนักงาน IT ประจำ อาจมีเอกสารและรายละเอียดงานที่ยุ่งยากมากกว่าพนักงาน Outsource จนทำให้ไม่มีเวลาในการศึกษาหาความรู้หรือคิดค้นนวัตกรรมใหม่ ๆ แต่การว่าจ้าง IT Outsourcing จะช่วยเพิ่มโอกาสในการสร้างนวัตกรรมได้มากขึ้น เพราะพนักงาน Outsource ถูกว่าจ้างมาเพื่อรับผิดชอบงานใดงานหนึ่งโดยเฉพาะ ทำให้มีโอกาสในการสร้างนวัตกรรมหรือไอเดียใหม่ ๆ ให้กับองค์กร

 

สรุป

การว่าจ้าง IT Outsourcing จะช่วยให้ธุรกิจของท่านมีความยืดหยุ่นและมีประสิทธิภาพเป็นอย่างมาก องค์กรสามารถเพิ่มหรือลดพนักงานได้ตามความต้องการ รวมถึงรับมือกับงานที่มีความซับซ้อนและต้องการทักษะเฉพาะด้านได้ โดยที่ ERT เราคือผู้ให้บริการ IT Outsourcing ด้วยทีมงานและผู้เชี่ยวชาญที่มากประสบการณ์กว่า 25 ปี เราให้บริการแบบ One Stop Service พร้อมที่จะช่วยพัฒนาระบบ IT ในองค์กรของท่านให้มีประสิทธิภาพสูงสุด

สำหรับใครที่สนใจบริการ IT Outsourcing ก็สามารถคลิกที่ลิงก์นี้เพื่อปรึกษากับเราได้เลย!!👇 https://www.ert.co.th/training-and-service-quotation/

 


💬🙋‍♂️ สอบถามเพิ่มเติมสามารถติดต่อมาได้ที่

☎ Tel: 02-718-1599

✉ Email: info@ert.co.th

📱 Line: https://lin.ee/wtyQVtlLeave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

The Enterprise Resources Training Co.,Ltd. 2922/135-136, 3rd Fl. Room 331-332, Charn Issara Tower II, New Petchburi Road, Bangkapi, Huaykwang, Bangkok 10320
PRIVACY & COOKIES

© 2024 · The Enterprise Resources Training Co.,Ltd

เราใช้คุกกี้เพื่อพัฒนาประสิทธิภาพ และประสบการณ์ที่ดีในการใช้เว็บไซต์ของคุณ คุณสามารถศึกษารายละเอียดได้ที่ นโยบายความเป็นส่วนตัว และสามารถจัดการความเป็นส่วนตัวเองได้ของคุณได้เองโดยคลิกที่ ตั้งค่า

Privacy Preferences

คุณสามารถเลือกการตั้งค่าคุกกี้โดยเปิด/ปิด คุกกี้ในแต่ละประเภทได้ตามความต้องการ ยกเว้น คุกกี้ที่จำเป็น

Allow All
Manage Consent Preferences
  • Always Active

Save